Välj en sida

Ändringar i Omasivari inloggning. Ändringen innebär att inloggningen med användarkod och lösenord tas bort. Du kan aktivera en ny PIN-kod baserad inloggning om du vill använda en enklare inloggningsmöjlighet.

Att logga in med PIN-kod är ett snabbare sätt att logga in i Omasivari och kan bland annat underlätta användningen av det elektroniska civiltjänstintyget. PIN-koden är också säkrare, eftersom den måste anges vid varje inloggning. PIN-koden kan inte lagras i...