Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Förhöjningar i civiltjänstgörarnas dagpenning

Vid ingången av år 2023 höjs dagpenningen för dem som utför värnplikt och civiltjänst. I fortsättningen är civiltjänstgörarens dagpenning 5,40 euro (för närvarande 5,20 euro), för den tid som överstiger 165 dagar 9 euro (8,70 euro) och för den tid som överstiger 255...

Civiltjänstgörarens roll vid strejk

En civiltjänstgörare utför arbetstjänst enligt civiltjänstlagen och är inte i arbets- eller tjänsteförhållande till sin tjänstgöringsplats. Civiltjänstgöraren har således inte rätt att delta i strejk eller andra arbetskonflikter. Tjänstgöringsplatsen får inte anvisa...

DELTAGANDE I URVALSPROV UNDER CIVILTJÄNSTGÖRINGEN

Civiltjänstcentralen följer Ungdomslagen i sitt arbete med tjänstgörare. Syftet är att förebygga marginalisering av ungdomar och att vägleda dem i valet av utbildning och karriär samt att stödja dem i deras process att skapa ett självständigt liv. Det är...