Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tjänstgöraren kan inte automatiskt beordras att ta personlig orsakspermission, trots att tjänstgöringsplatsen är stängd under en del av sommaren. Personlig orsakspermission förlänger tjänstgöringstiden och eftersom betalningen av förmåner avbryts kan det orsaka ekonomiska problem för tjänstgöraren. Personlig orsakspermission kan beviljas endast om tjänstgöraren själv väljer att ansöka om personlig orsakspermission och tjänstgöraren klarar sitt uppehälle under tiden.

God praxis för sommaruppehållet är till exempel:

  • Att ändra uppgifterna. Exempel: Tjänstgöraren som normalt jobbar som skolassistent kan delta i administrativt jobb tillsammans med rektor eller skolsekreterare.
  • Att ändra arbetsplats. Tjänstgöraren kan flyttas till andra uppgifter t.ex. dagis eller andra ställen där det finns jobb under sommaren. Om den nya arbetsplatsen finns under samma avtalsnummer kan ansvarspersonen göra överföringen. I fall att den nya arbetsplatsen har ett annat avtalsnummer bör bytet ske som byte av tjänstgöringsplats.
  • Duglighetspermission och personlig permission. Alla personliga permissionsdagar bör inte användas under sommaren. En del bör sparas för kommande behov under resten av tjänstgöringen.