Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Civiltjänstcentralen följer Ungdomslagen i sitt arbete med tjänstgörare. Syftet är att förebygga marginalisering av ungdomar och att vägleda dem i valet av utbildning och karriär samt att stödja dem i deras process att skapa ett självständigt liv.

Det är tjänstgöringsplatsernas skyldighet att bistå och vägleda tjänstgöraren i sökande av jobb eller studieplats, detta i enlighet med ungdomsgarantins mål i anvisningen om anordnande och fullgörande av civiltjänst.

ANTECKNANDE AV URVALSPROVSDAG I REGISTRET

Det rekommenderas att tjänstgöraren ska få tillåtelse av arbetsplatsen, att under sin tjänstgöringstid besöka till exempel den lokala TE-byrån eller Navigatorn, utan att behöva använda sina permissionsdagar för besöket.

Samma rekommendation gäller också urvalsprov. Tjänstgöraren bör garanteras möjlighet att delta i urvalsprov i Finland. Civiltjänstcentralen rekommenderar att urvalsprovsdagen antecknas som ”befrielse från tjänstgöring”. Att i detta fall använda personlig orsakspermission är inte i enlighet med Ungdomslagen.

RESOR TILL URVALSPROV I FINLAND

Trots att de av staten betalda fria permissionsresorna är avsedda för resor mellan tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgörarens egna hem- eller boningsort, samt att dessa resor inte får beviljas för kortare än 24 timmars permissioner, är resor till urvalsprov ett undantag. Tjänstgöraren har rätt att bli beviljad resor till urvalsprov av sin tjänstgöringsplats. Tjänstgöraren bör visa väsentliga bevis som till exempel en inbjudan till urvalsprovet. Tjänstgöringsplatsen kan anhålla om ersättning för resekostnader på samma sätt som för andra permissionsresekostnader.