Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Strejkens inverkan på tjänstgörare i arbetstjänst

Strejken kan inverka på civiltjänstgörarens arbetsresor. Tjänstgöringsplatsen svarar för civiltjänstgörarens dagliga arbetsresor mellan tjänstgöringsplatsen och den inkvartering som tjänstgöringsplatsen anvisat. Tjänstgöringsplatsen ska överväga möjligheten att ge...

Civiltjänstcentralen önskar alla en Glad Vändag

Civiltjänstcentralen och Helsingin Seniorikotisäätiö anordnade en kampanj för glädja stiftelsens invånare på vändagen.I januari skrev de tjänstgörare som gick sin utbildningsperiod kort och brev till invånarna i äldreboendet.Hälsningarna skickades per...

Ersättning för bruk av egen bil år 2023

Närmare info om användning av egen bil hittas på vår hemsida under https://www.siviilipalveluskeskus.fi/sv/resor/ Ersättningen för enkelresa är: 3-25 km: 5,50 € 26-50 km: 7,65 € 51-100 km: 16,40 € 100 < : 0,17 €/km .

Matkahuolto tar 31.01.2023 ur bruk alla biljettprodukter i pappersformat

Det här betyder samtidigt att det inte längre går att använda de biljetter som printats ut via Sivariweb. Civiltjänstcentralen utvecklar Omasivari- och Sivariwebprogrammen så att man i fortsättningen kan beställa alla resebiljetter som hänför sig permissions- eller...

Förhöjningar i civiltjänstgörarnas dagpenning

Vid ingången av år 2023 höjs dagpenningen för dem som utför värnplikt och civiltjänst. I fortsättningen är civiltjänstgörarens dagpenning 5,40 euro (för närvarande 5,20 euro), för den tid som överstiger 165 dagar 9 euro (8,70 euro) och för den tid som överstiger 255...