Välj en sida

Info

Välkommen till civiltjänst

Kontaktuppgifter

Blanketter

Utbildningsperioder

Försäkringsskydd

 Länkar

Lagar och anvisningar

Civiltjänstgöringsplatser(Obs! använd inte IE- eller Edge-webbläsaren)

Sivariweb (för tjänstgöringsplatsen)

Omasivari (för tjänstgöraren)

OBS! Kom ihåg att fylla i dina

kontaktuppgifter i Omasivari

(telefon och e-post)

Civiltjänstgörarens coronavaccin

Civiltjänstgörarens hemkommun ansvarar för coronavaccination av civiltjänstgöraren. Civiltjänstcentralen rekommenderar att tjänstgöraren får ta vaccinet undertjänstgöringstid. Om vaccinationen kräver en resa till hemorten bör detta möjliggöras under tjänstgöringstid,...

DELTAGANDE I URVALSPROV UNDER CIVILTJÄNSTGÖRINGEN

Civiltjänstcentralen följer Ungdomslagen i sitt arbete med tjänstgörare. Syftet är att förebygga marginalisering av ungdomar och att vägleda dem i valet av utbildning och karriär samt att stödja dem i deras process att skapa ett självständigt liv. Det är...