Välj en sida

Ändringar i Civiltjänstcentralens kundtjänst vecka 15

Telefontjänsten stängd fredag 16.4.2021. kl. 13-15. Telefontjänsten öppen övriga vardagar mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Samtal via växeln 0295 0295 00. Ansökningar, kontingentönskemål och begäran av intyg skickas per e-post till:...

Anordnandet av civiltjänstgörares arbetstjänst under en epidemisituation

Civiltjänstcentralen ansvarar för genomförandet av civiltjänsten och utser den civiltjänstgöringsplats där civiltjänstgöraren skall fullgöra sin arbetstjänst. Civiltjänstgöraren står inte i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till sin tjänstgöringsplats, hen utför...

Ersättning för bruk av egen bil

En civiltjänstgörare kan få ersättningn för bruk av egen bil i samband med permissions- och veckoslutsresandet, närmare info on användandet av egen bil hittas på vår hemsida under https://www.siviilipalveluskeskus.fi/sv/resor/ Ersättningen för enkelresa är: 3-25 km:...

Civiltjänstcentralens arrangemang under undantagsperioden

Kontingenterna 3 (8.3-5.4) och 4 (6.4 – 2.5) utförs helt genom distansundervisning. De som fått förordnande till dessa kontingenter får information per e-post. Om epidemisituationen tillåter ordnas det närstudier under vecka 17 för att få de utbildningar som kräver...