Välj en sida

Info

Välkommen till civiltjänst

Kontaktuppgifter

Blanketter

Utbildningsperioder

Försäkringsskydd

 Länkar

Lagar och anvisningar

Civiltjänstgöringsplatser(Obs! använd inte IE- eller Edge-webbläsaren)

Sivariweb (för tjänstgöringsplatsen)

Omasivari (för tjänstgöraren)

OBS! Kom ihåg att fylla i dina

kontaktuppgifter i Omasivari

(telefon och e-post)

Ändringar i Civiltjänstcentralens kundtjänst vecka 41

Telefontjänsten stängd onsdag 13.10.2021 kl. 9-11 och torsdag 14.10.2021 kl. 9-11. Telefontjänsten öppen övriga vardagar mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Samtal via växeln 0295 0295 00. Ansökningar, kontingentönskemål och begäran av intyg skickas per e-post till:...

Civiltjänstgörarens coronavaccin

Civiltjänstgörarens hemkommun ansvarar för coronavaccination av civiltjänstgöraren. Civiltjänstcentralen rekommenderar att tjänstgöraren får ta vaccinet undertjänstgöringstid. Om vaccinationen kräver en resa till hemorten bör detta möjliggöras under tjänstgöringstid,...

DELTAGANDE I URVALSPROV UNDER CIVILTJÄNSTGÖRINGEN

Civiltjänstcentralen följer Ungdomslagen i sitt arbete med tjänstgörare. Syftet är att förebygga marginalisering av ungdomar och att vägleda dem i valet av utbildning och karriär samt att stödja dem i deras process att skapa ett självständigt liv. Det är...