Välj en sida

Civiltjänstcentralens arrangemang under undantagsperioden

Kontingenterna 3 (8.3-5.4) och 4 (6.4 – 2.5) utförs helt genom distansundervisning. De som fått förordnande till dessa kontingenter får information per e-post. Om epidemisituationen tillåter ordnas det närstudier under vecka 17 för att få de utbildningar som kräver...

Ändringar i Civiltjänstcentralens kundtjänst vecka 10

Telefontjänsten stängd torsdag 11.3.2021. kl. 13-15. Telefontjänsten öppen övriga vardagar mellan kl. 9-11 och kl. 13-15. Samtal via växeln 0295 0295 00. Ansökningar, kontingentönskemål och begäran av intyg skickas per e-post till:...

Anordnandet av civiltjänstgörares arbetstjänst under en epidemisituation

Civiltjänstcentralen ansvarar för genomförandet av civiltjänsten och utser den civiltjänstgöringsplats där civiltjänstgöraren skall fullgöra sin arbetstjänst. Civiltjänstgöraren står inte i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till sin tjänstgöringsplats, hen utför...

Att ansöka om civiltjänst i Omasivari

Du kan ansökan om civiltjänst i Omasivari https://omasivari.mol.fi/enlistment/login. Inloggningen i Omasivari kräver stark identifikation (nätbankskoder, mobilcertifikat osv.) Efter inloggningen kan du fylla i ansökan om civiltjänst. Skriv ut ifylld ansökan, skriv...