Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Info

Välkommen till civiltjänst

Kontaktuppgifter

Blanketter

Utbildningsperioder

Försäkringsskydd

 

Länkar

Lagar och anvisningar

Civiltjänstgöringsplatser(Obs! använd inte IE- eller Edge-webbläsaren)

Sivariweb (för tjänstgöringsplatsen)

Omasivari (för tjänstgöraren)

OBS! Kom ihåg att fylla i dina

kontaktuppgifter i Omasivari

(telefon och e-post)

Matkahuolto tar 31.01.2023 ur bruk alla biljettprodukter i pappersformat

Det här betyder samtidigt att det inte längre går att använda de biljetter som printats ut via Sivariweb. Civiltjänstcentralen utvecklar Omasivari- och Sivariwebprogrammen så att man i fortsättningen kan beställa alla resebiljetter som hänför sig permissions- eller...

Förhöjningar i civiltjänstgörarnas dagpenning

Vid ingången av år 2023 höjs dagpenningen för dem som utför värnplikt och civiltjänst. I fortsättningen är civiltjänstgörarens dagpenning 5,40 euro (för närvarande 5,20 euro), för den tid som överstiger 165 dagar 9 euro (8,70 euro) och för den tid som överstiger 255...

Civiltjänstgörarens roll vid strejk

En civiltjänstgörare utför arbetstjänst enligt civiltjänstlagen och är inte i arbets- eller tjänsteförhållande till sin tjänstgöringsplats. Civiltjänstgöraren har således inte rätt att delta i strejk eller andra arbetskonflikter. Tjänstgöringsplatsen får inte anvisa...

DELTAGANDE I URVALSPROV UNDER CIVILTJÄNSTGÖRINGEN

Civiltjänstcentralen följer Ungdomslagen i sitt arbete med tjänstgörare. Syftet är att förebygga marginalisering av ungdomar och att vägleda dem i valet av utbildning och karriär samt att stödja dem i deras process att skapa ett självständigt liv. Det är...