Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vanliga frågor om civiltjänst

Vad är civiltjänst och hur länge varar den?

Civiltjänst är ett alternativ till beväringstjänst. Tjänstgöringstiden i civiltjänst är 347 dagar. I tjänstgöringen ingår en utbildningsperiod, permissioner och arbetstjänst. Civiltjänstgöringen börjar alltid med utbildningsperioden.

Allmänt om civiltjänst

Vad är Omasivari?

Via Omasivari kan du sköta dina civiltjänstärenden. Du kan välja utbildningsperiod och anhålla om permission. Du kontrollerar/uppdaterar dina kontaktuppgifter. Du ser din tjänstgöringstid, använda permissionsdagar och din preliminära hemförlovningsdag.

Kan jag sluta civiltjänstgöringen när jag vill?

Nej, det kan du inte. Du kan ansöka om uppskov och befrielse.

Vilken plats lämpar sig som tjänstgöringsplats?

Öppna arbetstjänstplatser och tjänstgöringsplatser (mol.fi)

Du kan också söka en plats som intresserar dig trots att den inte är godkänd som tjänstgöringsplats. En offentlig myndighet eller inrättning (t.ex. skolor, sjukhus, bibliotek), en allmännyttig förening eller stiftelse samt en religiös sammanslutning och församling kan bli civiltjänstgöringsplats. Privata företag som vill uppnå vinning eller ett parti/fackförening lämpar sig inte som tjänstgöringsplatser.

När och hur ska jag söka en tjänstgöringsplats?

Du skickar en ansökan och ditt CV till tjänstgöringsplatser som intresserar dig. Du kan kontakta tjänstgöringsplatserna via e-post före utbildningsperioden men också och under eller vid behov efter utbildningsperioden. Du kan också kontakta tjänstgöringsplatsen per telefon och fråga mera om den lediga platsen eller om din möjlighet att få platsen.

Att söka en tjänstgöringsplats

Vad gör jag sen när jag har fått en tjänstgöringsplats?

När du har varit på intervju och fått platsen ska du och tjänstgöringsplatsen göra en förbindelse (arbetsavtal). Tjänstgöringsplatsen fyller i förbindelsen och du ser den i Omasivari, där du också skriver under förbindelsen. Kontrollera uppgifterna i förbindelsen (datum, inkvartering, straffregisterutdrag, säkerhetsutredning och hälsovård) innan du skriver under förbindelsen. Det är saker som ni har kommit överens om med tjänstgöringsplatsen innan förbindelsen görs. Civiltjänstcentralen godkänner den underskrivna förbindelsen.

Utbildningsperiodens längd och innehåll

Vad händer under utbildningsperioden?

Utbildningsperioden är fyra veckor (ca 28 dgr) lång, varav tre veckor har undervisning på distans och en vecka (5-9 dagar, kan vara över ett veckoslut) närstudier på Civiltjänstcentralen i Lappträsk. Du väljer din utbildningsperiod i Omasivari.

Måltider under utbildningsperioden?

Under närstudieperioden i Lappträsk serveras fyra måltider per dag. Morgonmål kl. 8-8:30, lunch kl. 12-13, middag kl. 16-17 och en kvällsbit som delas ut under middagen.

Skicka ett e-postmeddelande till köket i god tid innan din närstudieperiod börjar. Meddela allergier, specialkostbehov, ditt namn och din utbildningsperiod/grupp.

  • siviilipalvelus.keittio@compass-group.fi

Var bor vi under utbildningsperioden?

Ni bor i 2-6 personers rum på Civiltjänstcentralen i Lappträsk.

Boende och måltider på Civiltjänstcentralen

Vad finns det för utrustning på civiltjänstcentralen?

I inkvarteringsutrymmena finns gemensamma WC:n, tvättrum och duschar i korridorerna på varje våning. På utbildningscentralen finns sängkläder, men övriga tillbehör skall man ta med sig. Ett eget lås lönar det sig att ta med om du vill lämna värdesaker i ditt skåp. I boendeutrymmen finns gemensamma TV-rum och tjänstgörarna har tillgång till eget kök. I köket finns bl.a. mikro och kylskåp. Det finns också möjlighet att tvätta kläder med tvättmaskin. Centralen har också en bastu, fritidsutrymmen och en konditionssal.

Uppehälle och kostnader under civiltjänsten

Vad kan jag få för stöd under civiltjänstgöringen?

FPA kan betala olika stöd under civiltjänstgöringstiden. Tjänstgöringsplatsen betalar dagpenning. Tjänstgöringsplatsen betalar din hyra, om du tar emot erbjuden inkvartering. Om du vägrar att ta emot erbjuden inkvartering och du har hyreskostnader kan du anhålla om militärstödets bostadsunderstöd hos FPA (om du har bott i bostaden i minst 3 månader).

Stöd och förmåner under tjänstgöringen

Får jag jobba och få lön eller studera under civiltjänstgöringen?

Tjänstgöringsplatsen betalar dina boendekostnader om du tar emot den inkvartering som tjänstgöringsplatsen erbjuder. Då kan du förtjäna under din fritid så mycket du vill Om du vägrar att ta emot erbjuden inkvartering och du har hyreskostnader kan du anhålla om militärstödets bostadsunderstöd hos FPA (om du har bott i bostaden i minst 3 månader). FPA har ett skyddat belopp på 300 €, nettoinkomster som överstiger den skyddade delen minskar understödsbeloppet med motsvarande summa.

Får jag lön under civiltjänsten?

Nej du får ingen lön. Du får dagpenning och matpenning under utbildningens distansperiod. Under arbetstjänsten får du dagpenning för varje dag. Matpenning betalas om tjänstgöringsplatsen inte kan bjuda måltider.

Vad har jag för utgifter under civiltjänstgöringen?

Tjänstgöringsplatsen betalar boendekostnader, dagpenning, reseersättning, bjuder måltider eller betalat matpenning och ansvarar för hälsovården. Kostnader som inte ersätts är avfallsavgift, internet, bilplats och bostadslån.

Var ska jag bo under civiltjänstgöringen? Betalar någon min hyra?

Du kan bo hos dina föräldrar eller i egen bostad. Tjänstgöringsplatsen betalar dina boendekostnader om du tar emot erbjuden bostad. Om du vägrar att ta emot erbjuden inkvartering och du har hyreskostnader kan du anhålla om militärstödets bostadsunderstöd hos FPA (om du har bott i bostaden i minst 3 månader).

Inkvartering under arbetstjänsten

Har jag rätt till hälsovård under tjänstgöringen?

Ja, tjänstgöringsplatsen betalar för nödvändig vård. I vården ingår bland annat arbetshälsovård och tandvård. Du anmäl att du är sjuk till din tjänstgöringsplats och du behöver ett sjukintyg för varje dag du är sjuk.

Hälsovård under arbetstjänsten

Vem betalar dagpenningen och när betalas den?

Civiltjänstcentralen betalar din dagpenning varannan vecka under utbildningsperioden. Dagpenningen syns på ditt konto ca en vecka efter betalningen. Första betalningen kommer under den tredje veckan och andra betalningen vecka fem (veckan efter utbildningsperioden). Tjänstgöringsplatsen betalar en eller två gånger i månaden.

Dagpenningen

Vilka permissioner hör till civiltjänstgöringen?

Du har rätt till 18 vardagars personlig permission under din tjänstgöringstid. Permissionen är tjänstgöringstid och du får dagpenning för dem. Sjukpermissionen är också tjänstgöringstid. Dessutom har du rätt till eventuell föräldraledighet (12 dagar). Tjänstgöringsplatsen har möjlighet bevilja duglighetspermission (max. 20 dagar). Du kan också anhålla om personlig orsakspermission (max. 180 dagar). Personlig orsakspermission är inte tjänstgöringstid, dvs. din hemförlovningsdag skjuts fram med lika många dagar som du håller personlig orsakspermission.

Permissioner

Kontaktuppgifter

Alla frågor angående civiltjänst: vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Civiltjänstcentralens reception är öppen 24h under utbildningsperioden i Lappträsk