Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Att göra en förbindelse

Tjänstgöringsplatsen ska ha ett avtal med Civiltjänstcentralen om att få verka som tjänstgöringsplats och en utsedd ansvarsperson med rätt att använda Sivariweb.

När tjänstgöringsplatsen har valt dig

 • Kommer ni överens om arbetstjänsten genom att göra en förbindelse.
 • Tjänstgöringsplatsen fyller i och godkänner förbindelsen i Sivariweb.
 • Därefter kontrollerar och godkänner du förbindelsen i Omasivari. Obs! Du bör vara inloggad med stark identifikation (bankkoder) för att kunna skriva under förbindelsen elektroniskt.
 • Civiltjänstcentralen granskar förbindelsen när båda parter har godkänt förbindelsen elektroniskt.

En förbindelse ska alltid göras. Förbindelsen är ett avtal om arbetstjänst. Civiltjänstcentralen gör ett förordnande till arbetstjänst, på basen av förbindelsen, innan tjänstgöringen börjar.

I förbindelsen kommer ni överens om följande:

 • när arbetstjänstens börjar
 • dina huvudsakliga arbetsuppgifter
 • var du bor under tjänstgöringen
 • dagpenningens betalningsplan
 • måltider
 • arbetsresor
 • hälsovård

Exempel på minneslista för saker som ni ska reda ut innan arbetstjänsten börjar (pdf).

Hälsovård

 • Under tjänstgöringen har du rätt att få sådan av läkare ordinerad vård och mediciner som behövs för att du ska kunna fullgöra din civiltjänst. Tjänstgöringsplatsen ansvarar för hälsovården under tjänstgöringen.
 • Du behöver ha ett sjukintyg för varje sjukfrånvarodag.
 • Tjänstgöringsplatsen anvisar var du sköter dina hälsovårdsärenden under arbetstjänsten.

Straffregisterutdrag

Du behöver visa upp ett straffregisterutdrag innan du kan få ett förordnande till arbetstjänst, om du ska arbeta med barn eller äldre personer. Kopia av utraget sparas inte och utdraget behövs inte visas på tjänstgöringsplatsen.

 • Beställ straffregisterutdraget under utbildningsperioden och visa utdraget till din grupphandledare innan din arbetstjänst börjar.
 • Du kan inte börja din arbetstjänst innan du har visat straffregisterutdraget för Civiltjänstcentralen om du har haft uppskov eller personlig orsakspermission.
 • Då arbetsuppgifterna omfattar permanent och huvudsakligen assistans, stöd eller vård av eller annan omsorg om äldre personer eller annat arbete i personlig kontakt med en äldre person. Registerutdraget kan krävas endast av en arbetsgivare som fungerar som tjänsteproducent inom social- och hälsovårdsbranschen.

Straffregisterutdrag (siviilipalveluskeskus.fi)

Säkerhetsutredning

 • Syftet med säkerhetsutredningsförfarandet är att förebygga verksamhet som kan äventyra den nationella säkerheten. Utredning görs till exempel i fråga om arbetsuppgifter där en person hanterar sekretessbelagd information. Tjänstgöringsplatsen ansöker om säkerhetsutredning.

Byte av bostad

 • Diskutera alltid på förhand med din tjänstgöringsplats om du behöver flytta under tjänstgöringen.
 • Förhandla om hyrans maximala storlek och eventuell garantihyra med din tjänstgöringsplats om du behöver söka en hyresbostad.
 • Observera! Militärstödets bostadsunderstöd från FPA är inte alltid en självklarhet ifall att tjänstgöringsplatsen inte anvisar dig att bo i din nya bostad.
 • Tjänstgöringsplatsen ska alltid uppdatera den nya adressen genom att göra en ändring i förbindelsen.
 • Den nya förbindelsen/ändringen ska godkännas av tjänstgöringsplatsen i Sivariweb och av tjänstgöraren i Omasivari.

Schema över kostnader för inkvartering (pdf) .

När båda parter har godkänt förbindelsen

 • Civiltjänstcentralen godkänner förbindelsen. Efter det hittas förbindelsen under fliken ”Förbindelser” i Omasivari.
 • Civiltjänstcentralen gör ett förordnande till arbetstjänst.
 • Observera att du inte kan börja din arbetstjänst förrän förordnandet är gjort.

Behandlingstid

 • Civiltjänstcentralen kontrollerar förbindelsens uppgifter så fort som möjligt efter det att båda parter har skrivit under förbindelsen elektroniskt
 • Civiltjänstcentralen gör ett förordnande till arbetstjänst på basen av förbindelsens uppgifter.  När förordnandet är gjort kan du börja din arbetstjänst.