Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Att göra en förbindelse

Tjänstgöringsplatsen ska ha ett avtal med Civiltjänstcentralen om att få verka som tjänstgöringsplats och en utsedd ansvarsperson med rätt att använda Sivariweb.

När tjänstgöringsplatsen har valt dig

 • Kommer ni överens om arbetstjänsten genom att göra en förbindelse. 
 • Tjänstgöringsplatsen fyller i och godkänner förbindelsen i Sivariweb.
 • Därefter kontrollerar och godkänner du förbindelsen i Omasivari. Obs! Du bör vara inloggad med stark identifikation (bankkoder) för att kunna skriva under förbindelsen elektroniskt. 
 • Civiltjänstcentralen granskar förbindelsen när båda parter har godkänt förbindelsen elektroniskt.
 • En förbindelse ska alltid göras. Förbindelsen är ett avtal om arbetstjänst. Civiltjänstcentralen gör ett förordnande till arbetstjänst, på basen av förbindelsen, innan tjänstgöringen börjar.

I förbindelsen kommer ni överens om följande:

 • när arbetstjänstens börjar
 • dina huvudsakliga arbetsuppgifter
 • var du bor under tjänstgöringen
 • dagpenningens betalningsplan
 • måltider
 • arbetsresor
 • hälsovård

Exempel på minneslista för saker som ni ska reda ut innan arbetstjänsten börjar.

Hälsovård

 • Under tjänstgöringen har du rätt att få sådan av läkare ordinerad vård och mediciner som behövs för att du ska kunna fullgöra din civiltjänst. Tjänstgöringsplatsen ansvarar för hälsovården under tjänstgöringen.
 • Du behöver ha ett sjukintyg för varje sjukfrånvarodag.
 • Tjänstgöringsplatsen anvisar var du sköter dina hälsovårdsärenden.

Straffregisterutdrag

 • Du behöver visa upp ett straffregisterutdrag innan du kan få ett förordnande till arbetstjänst, om du ska arbeta med barn.
 • Beställ straffregisterutdraget under utbildningsperioden. Mera info hittas här
 • Du kan inte börja din arbetstjänst förrän du har visat straffregisterutdraget för Civiltjänstcentralen.

Säkerhetsutredning

 • Syftet med säkerhetsutredningsförfarandet är att förebygga verksamhet som kan äventyra den nationella säkerheten. Utredning görs till exempel i fråga om arbetsuppgifter där en person hanterar sekretessbelagd information. Tjänstgöringsplatsen ansöker om säkerhetsutredning.

Byte av bostad

 • Diskutera alltid på förhand med din tjänstgöringsplats om du behöver flytta under tjänstgöringen.
 • Förhandla om hyrans maximala storlek och eventuell garantihyra med din tjänstgöringsplats om du behöver söka en hyresbostad.
 • Observera! Militärstödets bostadsunderstöd från FPA är inte alltid en självklarhet ifall att tjänstgöringsplatsen inte anvisar dig att bo i din nya bostad.
 • Tjänstgöringsplatsen ska alltid uppdatera den nya adressen genom att göra en ändring i förbindelsen.
 • Den nya förbindelsen/ändringen ska godkännas av tjänstgöringsplatsen i Sivariweb och av tjänstgöraren i Omasivari.

När båda parter har godkänt förbindelsen

 • Civiltjänstcentralen godkänner förbindelsen. Efter det hittas förbindelsen under fliken ”Förbindelser” i Omasivari.
 • Civiltjänstcentralen gör ett förordnande till arbetstjänst.
 • Observera att du inte kan börja din arbetstjänst förrän förordnandet är gjort.

Behandlingstid

 • Civiltjänstcentralen kontrollerar förbindelsens uppgifter så fort som möjligt efter det att båda parter har skrivit under förbindelsen elektroniskt
 • Civiltjänstcentralen gör ett förordnande till arbetstjänst på basen av förbindelsens uppgifter.  När förordnandet är gjort kan du börja din arbetstjänst.  

Byte av tjänstgöringsplats

 • Du kan byta tjänstgöringsplats under arbetstjänsten
 • Berätta i god tid att du har för avsikt att byta tjänstgöringsplats så att platsen har möjlighet att börja leta efter en ny tjänstgörare i stället för dig.
 • Gör en ny förbindelse med den nya tjänstgöringsplatsen.
 • Din gamla plats ger sitt samtycke till bytet i Sivariweb.
 • Den nya förbindelsen ska godkännas av Civiltjänstcentralen
 • Civiltjänstcentralen gör beslut angående byte av civiltjänstgöringsplats. Beslutet syns i Omasivari under fliken ”Tjänstgöring”

Använd Omasivari i Mozilla Firefox eller Google Chrome

 

 

Se schema över kostnader för inkvartering.