Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rikosrekisteriote

Siviilipalvelusvelvollisen esihenkilö ratkaisee rikostaustan tarkastamisen tarpeen velvolliselle suunniteltujen työtehtävien perusteella. Jos vastaaviin tehtäviin rekrytoitavalta työntekijältä pyydettäisiin rikostaustaote, on perusteltua pyytä sen tarkastamista myös siviilipalvelusvelvolliselta. Jos työtehtävät muuttuvat olennaisesti, rikostaustan tarkastamista voidaan pyytää myös kesken työpalvelun.

Velvollinen tilaa rikosrekisteriotteen koulutusjakson aikana ja se esitetään Siviilipalveluskeskukselle, jossa tehdään otteen esittämisestä merkintä siviilipalvelusrekisteriin. Otetta ei tarvitse näyttää työpalvelupaikalle.

Rikosrekisteriote iäkkäiden kanssa toimimiseen 1.1.2024 alkaen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tulee voimaan 1.1.2024. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajana toimivalla työnantajalla on oikeus, ja yli kolmen kuukauden mittaisissa työ- tai palvelussuhteissa velvollisuus, pyytää työntekijää esittämään itsestään rikosrekisteriotteen.

Rikosrekisteriote pyydetään esitettäväksi silloin, jos työtehtäviin kuuluu pysyväisluontoisesti ja olennaisesti iäkkäiden henkilöiden avustamista, tukemista, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa iäkkään henkilön kanssa. Otetta voi vaatia esitettäväksi ainoastaan sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajana toimiva työnantaja.

Sivariwebin sitoumuskohtaa päivitetään niin, että voi jatkossa vaatia myös oheisen rikosrekisteriotteen esitettäväksi, mikäli edellytykset tälle löytyvät. Siviilipalveluskeskus korvaa otteen kustannukset palvelusvelvolliselle.

Rikosrekisteriote lasten kanssa toimimiseen

Lakia 14.6.2002/504 lasten kanssa toimivien rikostaustan selvittämisestä sovelletaan myös siviilipalvelusvelvollisen työpalveluun. Palveluspaikat eivät tarkasta rikostaustaa vaan Siviilipalveluskeskus huolehtii velvollisen rikostaustan selvittämisestä ennen palvelusmääräyksen tekemistä.

Laki koskee työtä, johon kuuluu

 • pysyväisluontoisesti ja olennaisesti ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa TAI
 • muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.

Lakia sovelletaan siten tilanteissa, joissa työ on luonteeltaan sellaista, että se mahdollistaa läheisen vuorovaikutuksen lapsen kanssa ja joissa lapsen huoltaja ei ole läsnä. Lain soveltaminen edellyttää, että molempien ehtojen ”pysyväisluontoisesti ja olennaisesti” on täytyttävä.

Olennaisuuden vaatimuksen perusteella lain soveltamisalaan eivät kuulu

 • tehtävät, joissa työntekijän yhteydenpito lapsiin on satunnaista ja on oletettavissa, että lapsen ja työntekijän välille ei synny henkilökohtaista tai luottamuksellista suhdetta, joka voisi johtaa hyväksikäyttöön tai houkutteluun huumausaineiden kokeiluun.
 • esimerkiksi lääkärin vastaanottotoiminta, koska usein myös lapsen huoltaja on läsnä; kirjastotyö, vaikka ajoittain vuoroja olisi myös lastenosastolla, oppilaitoksen vahtimestarin työ, jos tehtävät eivät sisällä kasvatukseen, opetukseen, hoitoon tai huolenpitoon osallistumista

Siviilipalvelusvelvollisen esimies ratkaisee rikostaustan tarkastamisen tarpeen velvolliselle suunniteltujen työtehtävien perusteella. Mikäli vastaaviin tehtäviin rekrytoitavalta työntekijältä pyydettäisiin rikostaustaote, on perusteltua pyytä sen tarkastamista myös siviilipalvelusvelvolliselta. Mikäli työtehtävät muuttuvat olennaisesti, rikostaustan tarkastamista voidaan pyytää myös kesken työpalvelun.

Sitoumus voidaan täyttää ennen rikosrekisteriotteen tarkastamista. Rikostaustan selvittämisen tarve merkitään sitoumukseen rastittamalla ao. kohta. Siviilipalveluskeskus tarkastaa rikosrekisteriotteet niiltä velvollisilta, joiden sitoumuksissa sitä edellytetään. Mikäli otteessa on merkintöjä tai ote ei ole saapunut ennen työpalvelun alkua, Siviilipalveluskeskus on yhteydessä työpalvelupaikkaan ennen kuin työpalvelu alkaa.

Rikosrekisteriotteen tilaus ja maksaminen (velvolliselle)

Rikosrekisteriote tilataan koulutusjakson aikana sähköisesti tai tarvittaessa paperilomakkeella. Rikorekisteriotteen saavuttua Suomi.fi-viestinä tai paperisena, esitetään se siviilipalveluskeskukselle, jossa tehdään otteen esittämisestä merkintä siviilipalvelusrekisteriin.  Otteesta ei oteta jäljennöstä asiakirjoihin eikä sitä tarvitse näyttää työpalvelupaikalle.

Siviilipalveluskeskus korvaa otteen hankkimisesta aiheutuneet kustannukset siviilipalvelusvelvolliselle.

Koulutusjakson aikana tilattu rikostaustaote

 • Maksa itse oikeusrekisterikeskukselta väestörekisterissä voimassa olevaan osoitteeseesi tuleva lasku.
 • Koulutusjakson aikana tilattu ote maksetaan sinulle päivärahan maksun yhteydessä takaisin (6 euroa).
 • Huolehdi siitä että maksat laskun ajoissa, siviilipalveluskeskus ei maksa viivästyskoron osuutta.

Koulutusjakson jälkeen tilattu rikosrekisteriote

 • Maksa itse oikeusrekisterikeskukselta väestörekisterissä voimassa olevaan osoitteeseesi tuleva lasku.
 • Lähetä verkkopankkikuitti ja tilinumerosi siviilipalveluskeskukseen.
 • Siviilipalveluskeskus maksaa otteen hinnan tilillesi.
 • Huolehdi siitä että maksat laskun ajoissa, siviilipalveluskeskus ei maksa viivästyskoron osuutta.