Valitse sivu

Siviilipalveluksen alkaminen

Siviilipalvelus alkaa hakemuksen hyväksymisvuoden tai kahden sitä seuraavan kalenterivuoden kuluessa, ellei siviilipalvelusvelvolliselle ole myönnetty lykkäystä.

Siviilipalveluskeskus toimittaa kirjallisen määräyksen astua palvelukseen noin kolme kuukautta ennen palveluksen alkua. Suostumuksen perusteella tai iän (yli 29 vuotta) vuoksi palvelukseen voidaan määrätä myös kaksi kuukautta lyhyemmällä varoitusajalla.

Erätoive

Lähetä erätoive , vaikka olet merkinnyt sen siviilipalvelushakemukseen. Voit lähettää erätoiveesi Omasivarin kautta, sähköpostitse (kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi) tai postitse (Siviilipalveluskeskus, Latokartanontie 97, 07800 Ingermaninkylä), jonka jälkeen saat määräyksen postiin. Merkitse erätoiveeseen nimesi, syntymäaikasi ja osoitteesi.Voit ilmoittaa erätoiveesi erätoivelomakkeella.

Työpalvelu

Koulutusjakson jälkeen siviilipalvelu jatkuu työpalvelulla. Palvelusvelvollisen tulee itse hakea työpalvelupaikkaa jo ennen koulutusjakson alkamista. Kun palvelusvelvollinen sopii työpalvelusta, palveluspaikassa täytetään ja allekirjoitetaan sitoumus Sivariwebissä. Velvollinen allekirjoittaa sitoumuksen OmaSivarissa.

Avoimia työpalvelupaikkoja löydät esim. Avoimet paikat-hakukoneella.

Koulutusjakso

Siviilipalvelus aloitetaan aina Siviilipalveluskeskuksessa suoritettavalla koulutusjaksolla. Palvelukseen on saavuttava määrättynä päivänä myös siinä tapauksessa, että matkalippuja ei jostain syystä olisi saatu etukäteen toimitettua perille. Tositteet palvelukseenastumiskustannuksista on syytä säilyttää korvausten saamiseksi jälkikäteen Vapauttamista tai lykkäystä koskevan hakemuksen tekeminen ei ole laillinen este palvelukseen saapumiselle. Koulutusjaksolle on saavuttava klo 12.00 mennessä määräyksessä ilmoitettuna päivänä.

Mikäli siviilipalvelusvelvollinen jättää saapumatta siviilipalvelukseen ilman laillista estettä, on seurauksena etsintäkuulutus. Siviilipalveluskeskus ja myöhemmin palveluspaikka antaa palvelusvelvolliselle valokuvalla varustetun siviilipalvelustodistuksen, joka vastaa sotilaspassia ja joka kotiuttamisen jälkeen on todistus palveluksen suorittamisesta. Esimerkiksi erilaiset asevelvollisten alennukset edellyttävät todistuksen esittämistä. Jos todistus häviää palveluksen jälkeen, keskus voi pyynnöstä korvata sen.Siviilipalvelustodistusta tarvitaan mm. passiviranomaisia varten 30 ikävuoteen asti.

Siviilipalvelusvelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana palvelusvelvollinen täyttää 30 vuotta.