Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Päivärahat

Siviilipalveluspaikka maksaa siviilipalvelusvelvolliselle päivärahan, joka on samansuuruinen kuin asevelvollisuuslain mukaista palvelusta suorittavan päiväraha. Päiväraha on porrastettu palvelusajan mukaan. Se maksetaan jokaiselta päivältä myös lauantailta ja sunnuntailta. Päiväraha maksetaan takautuvasti kerran tai kahdesti kuukaudessa.

Päiväraha määräytyy palvelusvelvollisen suorittamien palvelusvuorokausien mukaan seuraavasti:

31.12.2023 asti 1.1.2024 lähtien
1-165 vrk: 5,40 € 1-165 vrk: 5,90 €
166-255 vrk: 9,00 € 166-255 vrk: 9,80 €
256-347 vrk: 12,50 €
256-347 vrk: 13,65 €

Naiset saavat lisäksi varusrahaa 1,50 € / vrk

Palveluspaikka ja velvollinen ovat sopineet sähköisessä sitoumuksessa päivärahan maksuaikataulun. Mikäli päivärahan maksuajanjakso on sovittu kahden viikon välein tapahtuvaksi, ei palveluspaikka voi yksipuolisesti muuttaa maksuajanjaksoa kuukauden välein tapahtuvaksi. Muutoksista sitoumuksessa hyväksyttyihin asioihin tulee aina sopia yhdessä velvollisen kanssa. Päivärahan maksuaikataulun muutoksesta ei tarvitse tehdä sitoumuksen muutosta, asiasta voi kirjoittaa maininnan velvollisen tietoihin Lisätieto-välilehdelle.

Päivärahaa ei makseta:

  • kokonaisilta päiviltä, jotka siviilipalvelusvelvollinen on ollut luvatta poissa palveluksesta
  • HSL-loman ajalta
  • ajalta, jona siviilipalvelusvelvollinen on tahallisesti itse aiheuttamansa vamman tai sairauden vuoksi (terveydenhuollon arvio) palvelukseen kykenemättön
  • ajalta, jona siviilipalvelusvelvollinen on epäiltynä ollut pidätettynä tai vangittuna, jos hänet tuomitaan tästä teosta vankeuteen (muu kuin siviilipalvelusrikos).

Päivärahan suuruutta laskettaessa suoritettu varusmiesaika otetaan huomioon kalenteripäivinä, ei kertoimella

Sähköisessä siviilipalvelusrekisterissä kohdassa ”Aiempaa varusmiespalvelusta” ensimmäinen luku kertoo kalenteripäivät ja suluissa oleva kertoimella kerrotut päivät. Päiväraha maksetaan joka päivältä, myös lauantailta ja sunnuntailta. Työpalvelussa olevien velvollisten päivärahojen korotuspäivät ja päivärahan maksulista löytyvät Sivariwebistä kohdasta ”Raportit”.

Tulorekisteri

Siviilipalvelusta suorittavan päivärahat tulee ilmoittaa tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen. Ilmoituksen tulorekisteriin tekee palveluspaikka heillä työpalvelua suorittavien velvollisten päivärahoista.

Ohje siviilipalveluspaikalle: Etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (pdf)