Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ruokailu ja ruokarahat

Ruokailu

Palveluspaikka vastaa siviilipalvelusvelvollisen ruokailusta palvelusaikana. Tämä koskee työpäivien lisäksi viikkovapaita ja lomia, jotka siviilipalvelusvelvollinen viettää palveluspaikan osoittamassa majoituksessa. Työpäivien ruokailulle ei ole merkitystä sillä, missä palvelusvelvollinen asuu. Päivittäiset ateriat ovat aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala.

Ruokailun järjestämisen sijasta siviilipalvelusvelvolliselle voidaan maksaa ruokaraha. Jos ruokailua ei voida järjestää ollenkaan, ruokaraha on 13,50 euroa päivältä. Jos päivittäisistä aterioista voidaan järjestää yksi lämmin ateria, palvelusvelvolliselle maksetaan aterian lisäksi 7,50 euroa. Tähän summaan sisältyy myös korvaus mahdollisesta aamu- ja iltapalasta. Pelkän aamu- tai iltapalan osalta maksettava korvaus on 2,50 euroa. Euromäärät ovat vuodelta 2011.

Ruokaraha tulee maksaa velvolliselle vähintään kerran kuukaudessa. Yleensä maksu tapahtuu päivärahojen kanssa samassa aikataulussa. Päivärahojen maksuaikataulusta sovitaan sähköisessä sitoumuksessa yhdessä palveluspaikan ja velvollisen kesken.

Taulukko maksettavista ruokarahoista:

Järjestetyt ateriat:

Aamupala Iltapala Lounas Päivällinen Maksettava ruokaraha euro
X X X X 0,00
X X X 2,50
X X X 2,50
X X 4,00
X X X 4,50
X X X 4,50
X X 6,00
X X 6,00
X X 6,00
X X 6,00
X 7,50
X 7,50
X X 10,00
X 12,00
X 12,00
13,50