Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

YKS – Ympäristö ja yhteiskunta

Ympäristö ja yhteiskunta (YKS)              

Ympäristön ja yhteiskunta (YKS) -suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on rohkaista ihmisiä toimimaan luonnon ja ympäristön puolesta ja saamaan lisätietoa ympäristönsuojelun haasteista ja ratkaisukeinoista.

Ympäristönsuojelun opetuksessa tarkastellaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta erityisesti ihmisen aiheuttamien ongelmien ja niiden ratkaisumahdollisuuksien kautta. Keskiöön nostetaan myös eläimet ja pohditaan yhdessä eläinten asemaa yhteiskunnassa.

Vuodenajasta riippuen yksiläiset pääsevät tutustumaan lähialueen luontoon ja oppivat retkeilyn perustaidot.

Yhteiskunnallisia vaikuttamiskeinoja tarkastellaan monesta näkökulmasta – äänestämisestä ja puoluetoiminnasta järjestötoiminnan kautta aina mielenosoituksiin, kansalaistottelemattomuuteen ja muuhun aktivismiin saakka.

Yksiläiset oppivat öljyntorjunnan perusteet käytännön ja teorian kautta. Tunneilla perehdytään mm. tarvittaviin varusteisiin, (öljyyntyneiden) lintujen hoitamiseen sekä toiminnan organisointiin.  Siviilipalveluskeskuksella on oikeus kirjoittaa öljyntorjuntaopetukseen osallistuneille Maailman luonnonsäätiön WWF:n todistus kurssin suorittamisesta.

Kulttuuriomaisuuden suojelun luennoilla tutustutaan meille kaikille yhteiseen kulttuuriomaisuuteen kotimaassa ja ulkomailla.  Tavoitteena on paitsi kulttuuriomaisuuden tunnistaminen ja arvostaminen myös ymmärrys sen suojelun tarpeesta rauhan aikana ja  kriisitilanteissa.