Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sivariweb

Tällä sivulla käsitellään seuraavia toimenpiteitä tässä järjestyksessä:

 1. Siviilipalvelusrekisteri, Sivariweb
 2. Palveluspaikan tietojen ylläpito ja työpaikkojen hallinta
 3. Käyttöoikeudet
 4. Kirjautuminen Sivariwebiin
 5. Sitoumus
 6. Sähköiset asiakirjat
 7. Kooste velvollisen palvelustiedoista
 8. Päivärahojen laskenta ja korotuspäivien tarkastus raporteilla
 9. Velvollisen lomahakemusten hyväksyminen ja poissaolojen merkintä
 10. Matkalippujen tilaaminen
 11. Palveluspaikan siirto
 12. Esteettömyyslausunto
 13. Velvollisen siviilipalvelustodistus
 14. Kotiuttaminen, kun velvollinen on täysin palvellut
 15. Korvaushakemusten (esimerkiksi majoitus) lähettäminen siviilipalveluskeskukselle

Huom! Alla olevissa ohjevideoissa ei ole ääntä eikä tekstitystä.

1. Siviilipalvelusrekisteri, Sivariweb

Siviilipalveluksen toimeenpano, siviilipalvelusvelvollisten valvonta ja poikkeusolojen aikainen sijoittaminen edellyttävät siviilipalvelusvelvollisia koskevien henkilötietojen rekisteröintiä. Siviilipalvelusrekisteri on siviilipalvelusvelvollisia koskeva henkilörekisteri, jonka ylläpitäjinä toimivat Siviilipalveluskeskus ja siviilipalveluspaikat. Sähköisen  rekisterin lisäksi henkilörekisteriin kuuluu manuaalisesti pidettäviä asiakirjoja, esimerkiksi palvelukseen hakemista koskevat asiakirjat ja siviilipalvelusvelvollisen terveydentilaa koskevia asiakirjoja.

Koulutusjaksolta työpalveluun siirryttäessä Siviilipalveluskeskus merkitsee siviilipalvelusrekisteriin rikosrekisteriotteen tarkastuspäivän sekä antaa työpalvelumääräyksen siviilipalveluspaikkaan, jossa siviilipalvelusvelvollinen suorittaa työpalvelun.

Siviilipalveluspaikat ovat velvollisia ylläpitämään siviilipalvelusvelvollisia koskevia henkilötietoja. Tietojen ylläpitäminen ja päivittäminen tapahtuu sähköisen siviilipalvelusrekisterin avulla.

Siviilipalveluspaikan on noudatettava voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä.

Siviilipalvelusvelvollisilla on käytössä siviilipalvelukseen liittyvien asioiden hoitamista varten oma Omasivari-sovellus. Omasivarissa siviilipalvelusvelvollinen näkee kaikki siviilipalvelusrekisteriin merkityt palvelustapahtumat.

Takaisin ylös ↑

2.Palveluspaikkatietojen ylläpito ja työpaikkojen hallinta

2.1 Siviilipalveluspaikka

Palveluspaikka on siviilipalvelusta järjestävä sopimuskumppani. Siviilipalveluspaikalla on oltava vastuuhenkilö, jolla on voimassa oleva käyttöoikeus Sivariwebiin. Vastuuhenkilö ylläpitää palveluspaikan yhteystiedot rekisterissä.

Palveluspaikan yhteystietoja voi hallinnoida ”Ylläpitonäkymä” painikkeen kautta, Sivariwebin etusivulla. Voit muokata palveluspaikan tietoja uudessa näkymässä. Muista tallentaa muutokset (vihreä ”Tallenna”-painike sivun vasen yläkulma).

Katso video: Palveluspaikkatietojen ylläpito (mp4)

2.2 Työpalvelupaikat

Työpalvelupaikka on se fyysinen työpaikka, jossa velvollinen palvelee. Palveluspaikalla voi olla useampia työpaikkoja/työpisteitä ja niissä voi työskennellä vaihteleva määrä velvollisia. Palveluspaikka ylläpitää työpalvelupaikkojensa tiedot.

Työpalvelupaikan julkista näkyvyyttä hallitaan paikkailmoituksen voimassaolopäivillä, jolloin paikkailmoitus voi olla välillä piilossa mutta myöhemmin taas avoimena ja haettavissa.

Sitoumus työpalvelupaikkaan voidaan tehdä, vaikka työpalvelupaikkailmoitus ei ole voimassa.

2.3 Työpalvelupaikkojen hallinnointi

Sivariwebissä palveluspaikan työpalvelupaikkoja voi hallinnoida suodattamalla ”Avoimet”, ”Suljetut” tai ”Kaikki”. Avoimet ja suljetut viittaavat työpalvelupaikkailmoituksen tilaan.
Kaikki-haulla näkyy kaikki palveluspaikan luomat työpalvelupaikat.

Käytetään värikoodeja kertomaan ilmoituksen tilaa sarakkeessa Ilmoitus voimassa.

 • Punainen – ilmoitus suljettu
 • Keltainen – ilmoitus avautumassa/sulkeutumassa 14 päivän sisään

2.3.1 Suljetun työpalvelupaikkailmoituksen päivittäminen ja uudelleen avaaminen

Suljetun työpalvelupaikkailmoituksen voi tarvittaessa päivittää ja avata uudestaan. Kaikki-suodatuksella saat kaikki luodut työpalvelupaikat näkyviin. Valitse muokattava työpalveluspaikka listalta. Muokkaustila avautuu klikkaamalla työpalveluspaikan nimeä. Kaikkia tietoja voi tarvittaessa muokata.

Katso video: Työpalvelupaikkailmoituksen päivitys (mp4)

2.3.2 Uuden työpaikan luominen

Varmista, ettei uutta paikkaa ole jo suljetuissa työpalvelupaikoissa käyttämällä ”Kaikki”-suodatusta. Uuden työpalvelupaikan luomisessa on hyvä nimetä työpalvelupaikka/työpalvelupiste työtehtävän mukaan, jotta paikka erottuu työpalvelupaikkanäkymässä helposti. Palveluspaikkailmoitusvälilehdellä määritellään, miten ilmoitus on voimassa.

Luo uusi työpalvelupaikka valitsemalla ”Työpalvelupaikat”-otsikon alta ”Uusi työpalvelupaikka”.

Mikäli ei halua, että työpalvelupaikka näkyy avoimena paikkana SivariwebPublic-palvelussa kannattaa Ilmoitus voimassa -kohtaan kirjoittaa menneet päivämäärät.

Katso video: Uuden työpaikan lisääminen (mp4)

2.4 SivariwebPublic-palvelu

Siviilipalveluspaikka merkitsee tiedot avoinna olevasta työpalveluspaikastaan ja siviilipalvelusvelvollista koskevat toivomukset Sivariwebiin, josta ne välittyvät automaattisesti siviilipalveluskeskuksen verkkosivuille avoimeen SivariwebPublic -palveluun. Linkin voi kopioida ja jakaa sellaisenaan esimerkiksi Facebookissa tai sähköpostilla. Huomioithan, että työpalvelupaikka ei näy palvelussa, mikäli ilmoitus ei ole voimassa hakuhetkellä.

Avoimet työpalvelupaikat löytyvät palvelusta Avoimet työpalvelupaikat -välilehdellä.

SivariwebPublic/avoimet työpalvelupaikat (mol.fi).

Kaikki palveluspaikat, joilla on voimassa oleva palveluspaikkasopimus, löytyvät Palveluspaikat -välilehdellä.

SivariwebPublic/kaikki palveluspaikat (mol.fi)

Takaisin ylös ↑

3. Käyttöoikeus

Käyttäjä voi toimia useassa palveluspaikassa ja eri rooleissa, mikä näkyy käyttäjän tiedoissa useampana linkitettynä palveluspaikkana. Tietoja voi kuitenkin käsitellä kerrallaan vain yhden palveluspaikan osalta. Palveluspaikka valitaan sisäänkirjautumisen yhteydessä ja sitä voi myös muuttaa sivun yläpalkin valinnasta.

Vastuuhenkilön ohella palveluspaikalla on usein käyttäjiä, joilla on rajatumpia oikeuksia valittuihin työpaikkoihin. Näille käyttäjälle valitaan rastittamalla kunkin palveluspaikan kohdalla työpaikat, joiden tietoja he voivat käsitellä.

Käyttäjien oikeuksia voidaan tarkentaa palvelus- tai työpaikkakohtaisesti. Esimerkiksi sitoutumisten allekirjoitusoikeus palveluspaikalla voidaan antaa erikseen valituille käyttäjille, joiden ei tarvitse olla vastuuhenkilöitä. Työpaikkatasolla käyttäjä voidaan merkitä työpaikan vastuuhenkilöksi, jolloin hänellä on allekirjoitusoikeus työpaikan puolesta sekä oikeus tehdä kurinpitoilmoituksia ja myöntää henkilökohtaisia syylomia.

Käyttöoikeustaulukko (pdf)

Käyttöoikeudet hallinnoidaan ”Palveluspaikan vastuu- ja yhteyshenkilöt”-otsikon alta. Uusi käyttäjä lisätään ”Uusi henkilö”-painikkeen kautta.

3.1 Vastuuhenkilö

Palveluspaikalla tulee olla vähintään yksi siviilipalveluslain tarkoittama vastuuhenkilö, joka merkitään rastilla ”Vastuuhenkilö”-kenttään. Vastuuhenkilöllä on laajat oikeudet palveluspaikan kaikkiin tietoihin ja kaikkiin työpaikkoihin.

Palveluspaikalla tarkoitetaan organisaatiota missä eri työpaikat/työpisteet ovat.

 • Lisää tai liittää palveluspaikan käyttäjiksi henkilöitä, jotka ovat joko vastuu- tai yhteyshenkilöitä.
 • Ylläpitää kaikkia palveluspaikan tietoja mukaan lukien käyttäjätiedot.
 • Voi tilata kaikille Sivariwebin käyttäjille tulevia Sivariwebtapahtumaviestejä.
 • Päättää tarvittaessa käyttöoikeuksia.

Kuvassa määritellään vastuuhenkilön oikeudet käyttöoikeustiedoissa. Käyttäjälle on annettu vastuuhenkilön rooli sekä oikeus allekirjoittaa sitoumus, palvelusrikkomus ja myöntää HSL-lomaa.

Katso video: Uuden vastuuhenkilön lisääminen

3.2 Työpaikan vastuuhenkilö

Työpaikalla tarkoitetaan sitä työpistettä missä velvollinen suorittaa organisaatiossa palvelustaan. Työpaikan vastuuhenkilö pystyy käsittelemään ja ylläpitämään kaikkia tietoja työpaikoissa, joissa hän on vastuuhenkilönä (työpaikkoja, henkilöitä ja velvollisia).

 • Pystyy luomaan uusia työpaikkoja, joissa hän on vastuuhenkilö.
 • Pystyy luomaan uusia käyttöoikeuksia työpaikkoihin, joissa hän on vastuuhenkilö.
 • Pystyy päättämään käyttöoikeuksia työpaikkoihin, joissa hän on vastuuhenkilö.
 • Näkee hänelle nimettyjen työpalveluspaikkoihin kytkettyjen velvollisten tietoja ja voi ylläpitää teidän tietojaan.
 • Voi hallita omia yhteystietojaan ja muiden käyttäjien käyttöoikeuksia työpaikoissa, joissa hän on vastuuhenkilö.
 • Pystyy täyttämään ja allekirjoittamaan sitoumuksen työpaikkaan, jossa hän on vastuuhenkilönä sekä lähettämään palvelusrikkomusilmoituksen ja myöntämään HSL-lomaa.

Kuvassa määritellään työpaikan vastuuhenkilön roolia ”Palveluspaikat”-osiossa.

 1. Avaa työpalvelupaikat lista
 2. Määrittele annettavat työpalvelupaikat
 3. Määrittele missä paikassa annetaaan tylpaikan vastuuhenkilö-rooli.

Katso video: Työpaikan vastuuhenkilön luominen (mp4)

3.3 Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilöllä on suppeammat oikeudet. Yhteyshenkilön käyttöoikeus määritellään ”Palveluspaikat”-osiossa.

 • Voi hallita vain hänelle nimettyjen työpalveluspaikkojen tietoja sekä niihin kytkettyjä velvollisia.
 • Voi hallita omia yhteystietojaan.
 • Voi täyttää sitoumuksen hänelle annettuun työpaikkaan. Allekirjoitusoikeutta ei ole.

Kuvassa määritellään yhteyshenkilön käyttöoikeus ”Palvelus”-osiossa.

Katso video: Uuden yhteyshenkilön lisääminen

3.4 Käyttöoikeustason muuttaminen

Sivariwebkäyttäjän käyttöoikeustaso voidaan muuttaa. Vastuuhenkilö voi tarvittaessa lisätä tai vähentää käyttöoikeuksia. Käyttöoikeus muutetaan käyttäjän käyttäjätietojen ”Palvelus”-osiossa.

Katso video: Käyttöoikeustason muuttaminen

3.5 Tapahtumaviestien tilaaminen

Kaikki Sivariwebin käyttäjät voivat itse tilata itselleen Sivariwebistä tulevia tapahtumaviestejä. Sivariweb muistuttaa tapahtumista, esimerkiksi uudesta velvollisen Omasivarissa tekemästä lomahakemuksesta, jos tapahtumaviestejä on tilattu.

Valitse etusivun päävalikosta (sininen yläpalkki) Hallinta – Omat tiedot. Tilaus tehdään Viestikanavatilaukset-osiossa.

Valitse ”Tilaa” toivotun tapahtuman kohdalla.

Valitse ”Muokkaa tilausta” ja valitse jos haluat ilmoituksen myös sähköpostiin. Tallenna.

Katso video: Sivariwebintapahtumaviestien tilaus

3.6 Käyttöoikeuden päättäminen

Käyttöoikeus päätetään vastuuhenkilön toimesta, kun Sivariwebin käyttäjä ei enää hoida siviilipalvelusasioita.

Avaa henkilön tiedot otsikon ”Palveluspaikan vastuu- ja yhteyshenkilö” alta. Poista annettu palveluspaikka ”Poista”-painikkeesta.

Päätä käyttöoikeuden voimassaolo kirjaamalla päättymispäivä ruutuun. Tallenna (vihreä tallenna-nappi vasen yläkulma).

Katso video: Käyttöoikeuden poistaminen

Takaisin ylös ↑

4. Kirjautuminen sähköiseen siviilipalvelusrekisteriin – Sivariwebiin

Siviilipalvelusrekisteriin kirjaudutaan käyttämällä Suomi.fi-tunnistusta. Tunnistautuminen onnistuu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, henkilökortilla tai virkakortilla.

 • Sivariweb (mol.fi)
 • Kirjautumislinkki löytyy mysö Siviilipalveluskeskuksen kotisivujen kielivalinnan vierestä.

4.1 Ongelmia kirjautumisessa

Jos yhteyshenkilönä et näe tarvittavia tietoja Sivariwebissä. Ota yhteys Sivariwebin vastuuhenkilöön ja tarkista onko oikeutesi ajan tasalla.

4.2 Ongelmia Sivariwebin käytön kanssa

Jos sinulla on ongelmia Sivariwebin käytön kanssa ole yhteydessä sähköpostilla tai soita Sivariwebin Helpdeskiin. Ilmoita käyttäjän nimi ja palveluspaikkasopimusnumeron.

Sähköpostiosoite: vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

4.3 Vastuuhenkilö puuttuu

Palveluspaikalla on voimassa oleva palveluspaikkasopimus. Rekisteriin merkitty vastuuhenkilö ei enää ole palveluspaikalla eikä uutta vastuuhenkilöä ole perustettu.

Palveluspaikka ilmoittaa uuden vastuuhenkilön tiedot siviilipalveluskeskukselle sähköpostitse (palveluspaikkasopimusnumeron, uuden vastuuhenkilön henkilötunnus, nimi, asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Näin menetellään, kun vastuuhenkilö on lopettanut palveluspaikassa lisäämättä uutta vastuuhenkilöä rekisteriin. Asioinnin nopeuttamiseksi ilmoita aina sopimusnumero.

Sähköpostiosoite: vastaus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi

Takaisin ylös ↑

5. Sitoumus

Sitoumus on sopimus siitä, että siviilipalvelusvelvollinen ottaa työpalvelupaikan vastaan ja siviilipalveluspaikka ottaa velvollisen työpalveluun. Siviilipalveluskeskus määrää velvollisen työpalveluun sitoumuksen perusteella. Siviilipalveluspaikalla on oltava ajan tasalla oleva sopimus palveluspaikkana toimimisesta ja tunnukset sivariwebiin.

Lisätietoja sitoumuksesta

Palveluspaikan tulee osoittaa velvollisen käyttöön majoitus työpalvelun alkaessa. Palveluspaikka vastaa aina osoittamansa majoituksen kustannuksista. Korvausvelvollisuus alkaa ensimmäisenä työpalvelupäivänä.

Majoitusvaihtoehdot ovat: velvollisen nykyinen asunto (vanhempien luona/oma vuokra-asunto), velvollisen järjestämä asunto työpalvelun ajaksi tai palveluspaikan omistama/vuokraama asunto.

Lisätietoja majoituksesta

5.1 Majoitus velvollisen nykyiseen asuntoon

Sivariweb käyttää velvollisen sitoumuksen tekohetkellä voimassa olevat osoitetiedot. Valitse onko asunto velvollisen omistama tai vuokraama vai onko velvollisen vanhempien omistaa tai vuokraama.

Tarkennus majoituksen kustannusten jakautumisesta: (asuuko velvollinen yksin, muiden kanssa, osallistuuko kustannuksiin…).

5.2 Velvollisen järjestämä asunto työpalvelun ajaksi

Kirjaa velvollisen järjestämän asunnon osoite, majoitusmuoto ja yksityiskohtaisempi kuvaus majoitustilasta.
Palveluspaikka ja palvelusvelvollinen voivat sopia majoitukseen liittyvistä reunaehdoista (vuokran enimmäismäärä ja sijainti. Jos palveluspaikka ei hyväksy velvollisen esittämää majoitusvaihtoehtoa, tulee heidän itse huolehtia sopivan majoituksen järjestämisestä.

5.3 Palveluspaikan omistamaan tai vuokraamaan asuntoon

Palveluspaikan osoittaman majoituksen osoite, majoitusmuoto ja yksityiskohtaisempi kuvaus majoitustilasta. Varmista, että palveluspaikan järjestämä majoitus täyttää asumiselle asetetut kriteerit. Palveluspaikka vastaa osoittamansa majoituksen asumiskustannuksista.

Sitoumukseen merkitään:

 • ottaako velvollinen osoitetun majoituksen vastaan vai ei
 • missä velvollinen aikoo asua, ellei ota osoitettua majoitusta vastaan

5.4 Majoitus on vielä avoin

Valitse sitoumuksen majoituskohdassa ”Majoitus vielä avoin”.

Sitoumukseen merkitään:

 • milloin osoite viimeistään ilmoitetaan
 • miksi osoitetta ei voida vielä ilmoittaa
  • Palvelusvelvollinen etsii vielä majoitusta
  • Palveluspaikka etsii vielä majoitusta.

Huom! Sitoumusta pitää täydentää majoituksen osalta viimeistään koulutusjakson aikana, ennen työpalveluksen alkamista. Täydennys tehdään muokkaamalla sitoumusta toiminnolla ”Muutos” (katso kohta 5.6 Velvollinen muuttaa palveluksen aikana). Muutos vaatii molempien osapuolten allekirjoitukset.

5.5 Sitoumuksen allekirjoituksen peruuttaminen

Sitoutumisen allekirjoitus on mahdollista peruuttaa, kun velvollinen ei ole sitoumusta vielä allekirjoittanut. Peruutettua sitoumusta voidaan muuttaa ja allekirjoittaa se uudelleen tai sitoumus voidaan poistaa kokonaisuudessaan.

Allekirjoituksen voi peruuttaa ainoastaan sitoumukseen merkitty vastuuhenkilö.

 • Avaa Sitoutumiset-välilehti Sivariwebin päävalikosta.
 • Avaa sitoumus tunnuksesta.

Peruuta allekirjoitus ”Peruuta”-painikkesta.

5.6 Velvollinen muuttaa palveluksen aikana

Mikäli työpalvelun aikana tapahtuu velvollisen asuinolosuhteissa muutos, tulee palveluspaikan huolehtia, että osoitetut majoitustiedot ovat aina ajan tasalla Sivariwebin sitoumuksessa.

Sitoutumisessa sovittujen asioiden muuttaminen tehdään uudella sitoutumisella, joka on tyypiltään ”Sitoutumisen muutos”.
Tämä tapahtuu edellisen sitoutumisen ylläpidosta, jossa toiminnolla ”Muutos” luodaan ”Sitoutumisen muutos”-tyyppinen sitoutuminen, jolle kirjataan muuttuvat tiedot. Toiminto on mahdollinen vain, mikäli kaikki velvollisen sitoutumiset ovat Siviilipalveluskeskuksen hyväksymiä.

Tiedoksi: Työpalvelun aloituspäivämäärää voi muuttaa vain, jos velvolliselle ei ole vielä tehty työpalvelumääräystä.

Sitoutuminen allekirjoitetaan ja hyväksytään normaalilla tavalla.

Avaa ”Sitoutumiset”-välilehti päävalikosta. Avaa muutettava sitoumus tunnuksesta.

 

 

 

 

Jos velvollinen muuttaa työpalvelun aikana tulee asiasta aina sopia ennakkoon yhdessä palveluspaikan kanssa. Tällöin voidaan käydä yhdessä lävitse mahdolliset muutokset asumiskuluissa (asumiskulujen oltava ko.alueen asuinkulujen mukaiset sekä huomioitava mahdolliset muutokset myös osoitetun majoituksen ja työpalveluspaikan päivittäisten työmatkojen osalta).
Työpalvelun aikaisesta majoitustietojen muutoksesta tehdään Sivariwebin sitoumukseen muutos, jossa palveluspaikka hyväksyessään muuton, osoittaa velvollisen asumaan uutteen osoitteeseen. Molemmat osapuolet, sekä palveluspaikka että velvollinen, hyväksyvät sitoumuksen allekirjoituksellaan majoitustietojen muutoksen.

Takaisin ylös ↑

6. Sähköiset asiakirjat

Siviilipalveluskeskuksessa on käytössä sähköinen asiointi. Sivariwebistä löydät sopimukset, sitoumukset, työpalvelumääräykset yms. Sivariwebin ”Viestit”-kenttään tulee ilmoitus kun tekemäsi sitoumus on hyväksytty Siviilipalvelkuskeskuksessa ja kun uusi tuloste (sitoumus ja työpalvelumääräys) on valmis.

Takaisin ylös ↑

7. Palveluspaikat saavat seuraavat tiedot Sivariwebistä kun työpalvelu on alkanut:

 • kotiuttamispäivän
 • käytettyjen lomien määrän
 • päivärahan korotuspäivät. Katso kohta ”Päivärahat ja raportit”
 • päivärahan maksulistan haluamalleen ajankohdalle

Katso video: Kooste velvollisten palvelustiedoista Sivariwebin etusivulla

Siviilipalvelusvelvollisen henkilötietoja saa luovuttaa ainoastaan:

 • siviilipalvelusvelvolliselle itselleen
 • siviilipalvelusorganisaation sisällä
 • hänen kirjallisella suostumuksella muille tahoille
 • muulle viranomaiselle lain nojalla
 • hakemuksesta Siviilipalveluskeskuksen luvalla erityisestä syystä esim. tutkimustarkoituksiin. Jos Siviilipalveluskeskus tai palveluspaikka kieltäytyy luovuttamasta tietoja, tästä on annettava kirjallinen päätös muutoksenhakuosoituksineen.

Takaisin ylös ↑

8. Päivärahat ja raportit

Siviilipalveluspaikka maksaa siviilipalvelusvelvolliselle päivärahan, joka on samansuuruinen kuin asevelvollisuuslain mukaista palvelusta suorittavan päiväraha. Päiväraha on porrastettu palvelusajan mukaan. Se maksetaan jokaiselta päivältä myös lauantailta ja sunnuntailta. Päiväraha maksetaan takautuvasti kerran tai kahdesti kuukaudessa.

Tarkemmin päivärahoista

Päävalikon ”Raportit”-osiosta löytyy kaksi raporttia. Raportit avautuvat Excel-taulukkoon. Käyttäjän mahdolliset muokkaukset Excel-taulukkoon eivät siirry Sivariwebiin. Yhteys Sivariwebiin katkeaa kun raportti on luotu.

 • Sivariweb laskee päivärahan korotuspäivät (Päävalikko –> ’Raportit’ –> ’Päivärahan korotuslista’), Excel-taulukko. Huomioithan, että raportin etusivulla näkyy ainoastaan tulevat korotuspäivät. Avaamalla henkilön nimellä oleva välilehti näet kaikki korotuspäivämäärät. Huom! On otettava uusi raportti, jos velvolliselle myönnetään HSL-lomaa tai velvollinen tulee luvattomia poissaoloja. Kaikki palvelustapahtumat pitää olla kirjattu Sivariwebiin ennen raportin luomista.

Katso video: Päivärahan korotuslista

 • Sivariweb laskee maksettavat päivärahat. Valitse ”Päivärahan maksulista” haluamallesi ajankohdalle (Päävalikko –>  ’Raportit –> ’Päivärahan maksulista’), Excel-taulukko. Kaikki palvelustapahtumat pitää olla kirjattu Sivariwebiin ennen raportin luomista.
 • Sairauspoissaolon tallentaminen. Huomioi, että Sivariweb vie 13,50 € per sairauslomapäivä velvollisen tietoihin Sivariwebin ”päivärahan maksulista”-raportille, jos valitset ”Luo kulukorvaus (kotihoito)”. Kotihoito tarkoittaa sairauslomapäivän ruokarahaa.

Katso video: Päivärahan maksulista

 • Päivärahan maksulistaan voi halutessaan lisätä muita kulukorvauksia kuten esim. asumiskuluja, matkakorvauksia, ruokarahoja yms. Kulut pitää itse laskea ja tallentaa velvollisen tietohin ennen raportin luomista. Huom! Kulut pitää kirjata oikealle ajanjaksolle, jotta ne nousevat raportille.

Katso video: Kulujen lisääminen velvollisen tietoihin ennen raportin luomista

Takaisin ylös ↑

9. Siviilipalveluspaikka merkitsee rekisteriin seuraavat tiedot:

Lomat henkilökohtainen loma (HL), sairaslomapäivät ja isyysvapaat (IV).

 • Velvollinen voi hakea lomaa Omasivarin kautta ja yhteyshenkilö hyväksyy lomahakemuksen Sivariwebissä.

Katso video: Lomahakemuksen hyväksyminen