Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Korvaushakemukset

Palveluspaikka voi anoa korvausta:

1. Majoitus-/ asumiskustannusten korvaaminen palveluspaikalle

Palveluspaikka vastaa osoittamastaan majoituksesta aiheutuvista kustannuksista kaikilta työpalveluspäiviltä. Merkitystä ei ole sillä onko majoitus palveluspaikan vai siviilipalvelusvelvollisen hankkima. Valtio korvaa hakemuksesta siviilipalveluspaikalle siviilipalvelusvelvollisen majoituksesta aiheutuneita kustannuksia enintään palveluspaikalle toteutuneiden asumiskustannusten mukaisesti.

Majoituskorvauksen enimmäismäärä määräytyy lisäksi osoitetun majoituksen sijaintipaikkakunnan mukaan seuraavasti:

 1. I kuntaryhmä: Helsinki, enintään 310 euroa kuukaudessa.  
 2. II kuntaryhmä: Espoo, Kauniainen ja Vantaa, enintään 280 euroa kuukaudessa. 
 3. III kuntaryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Mikkeli, Nokia, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Siuntio, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa ja Vihti, enintään 250 euroa kuukaudessa.
 4. IV kuntaryhmä: Muut kunnat enintään 180 euroa kuukaudessa.

Jos siviilipalveluspaikka osoittaa siviilipalvelusvelvollisen majoitukseksi siviilipalvelusvelvollisen vanhempien omistaman tai vuokraaman asunnon, on korvattavien majoituskustannusten määrä enintään 100 euroa kuukaudessa.

Valtio ei korvaa palveluspaikalle asuntojen rahoitusvastiketta, vaan kyseinen kulu jää palveluspaikan kustannukseksi. Palveluspaikan kuuluu kuitenkin maksaa mahdollisen rahoitusvastikkeen osuus työpalvelun ajalta. Autopaikkaa, internetyhteyttä tai vastaavia lisäkustannuksia ei korvata. Asuntolainaan liittyvät kulut eivät kuulu palveluspaikan maksettaviksi, vaan niihin voi palvelusvelvollinen hakea Kelalta sotilasavustusta. Asuinkumppaneiden osuutta kustannuksista ei korvata.

Majoituskorvausten hakeminen

Siviilipalveluspaikan on haettava majoituskustannusten korvausta siviilipalvelusrekisterin (sivariwebin) kautta. Palveluspaikka voi hakea kalenterivuoden sisällä korvausta itselleen sopivissa aikatauluissa. Hakemuksen voi jättää sivariwebissä käsittelyyn, kun palveluspaikka on jättänyt kyseisen kuukauden majoituskorvauksen maksuun. Majoituskorvaushakemukset tulee tehdä viimeistään sen kalenterivuoden päättyessä (31.12.), johon majoituskustannukset kohdistuvat. Tee hakemus vaikka joulukuun tarvittavat liitteet ei olisi hakemuksen tekohetkellä saatavilla. Tarvittavat liitteet voi lisätä hakemukseen kun lähetämme teille lisäselvityspyynnön.

Hakemuksen liitteet

Siviilipalveluspaikan on esitettävä maksamistaan majoituskustannuksista luotettava selvitys hakemuksen liitteissä (siviilipalveluslaki 47 §).

Liitteenä tulee olla:

 • vuokrasopimuskopio tai kopio yhtiövastikkeesta.  Liitteestä tulee käydä ilmi osoite (vastaa sitoumuksen osoitettua osoitetta), vuokranantaja, vuokralainen, vuokran määrä sekä mahdollisesti vuokrasuhteen alkamisajankohta, mikäli alkaa työpalvelun aikana
 • palveluspaikan maksutositteet majoittamisesta aiheutuneista kustannuksista niiltä kuukausilta, joilta korvausta haetaan (velvollisen maksutositteita ei tarvita palveluspaikan hakemuksen liitteiksi). Maksutositteesta tulee ilmetä palveluspaikan maksama majoituskulujen osuus kuukausitasolla (tositteesta tulee käydä ilmi maksaja, maksunsaaja, majoituskulun määrä, maksupäivä sekä tieto minkä kk:n majoituskulusta on kyse) tai maksumääräys, silloin kun niistä käy ilmi samat maksutiedot mitä edellä mainituilla maksutositteilla. Tällöin hakemuksen tekijä ottaa vastuun, että maksumääräyksien mukaiset suoritukset on myös maksettu kuten maksumääräyksillä ilmoitetaan korvausta haettaessa.
 • mikäli majoituskulut sisältävät yhtiövastikkeita, tulee palveluspaikan ilmoittaa hakemuksella rahoituskulujen kuukausittainen osuus.
 • liitteeksi erillinen laskelma asumiskuluista, mikäli asunto on palveluspaikan omistama tai vuokraama, eikä vuokrasopimusta ole velvollisen kanssa tehty.
 • majoituttaessa palveluspaikan omistamassa majoituksessa tulee hakemuksen liitteenä olla palveluspaikan allekirjoittama laskelma, josta käy ilmi velvollisen käytössä olevat neliöt sekä näiden asuinneliöiden kuukausikohtaiset palveluspaikan kiinteistökulut (perustuu esim. edellisen vuoden tilinpäätöksen kiinteistökustannuksiin).

Korvausten käsittely- ja hakuajat ovat:

 • 30.4. mennessä käsiteltäväksi jätetyt hakemukset käsitellään 30.6. mennessä
 • 31.8. mennessä käsiteltäväksi jätetyt hakemukset käsitellään 31.10. mennessä
 • 5.12. mennessä käsiteltäväksi jätetyt hakemukset käsitellään 31.12. mennessä
 • 5.-31.12. välillä käsiteltäväksi jätetyt hakemukset käsitellään 28.2. mennessä.
 • 31.12. jälkeen ei edellisen kalenterivuoden hakemuksia voi enää jättää käsiteltäväksi

 Katso video: Näin haet majoituskorvausta (mp4)

Takaisin ylös ↑

 2. Lomamatkakorvaus

Palveluspaikka vastaa itse velvollisen työmatkoihin liittyvistä kuluista.

Huomioithan, että velvollinen tilaa loma- ja viikonlopunmatkoihin tarkoitetut matkaliput sähköisesti Omasivarin kautta, jonka jälkeen palveluspaikka käsittelee ja ostaa liput Sivariwebin kautta (7.6.23 lähtien).

Paikallisliikenteen lippuja ei Omasivarin/Sivariwebin kautta voi tilata. Palveluspaikka voi hakea korvausta Siviilipalveluskeskukselta velvolliselle maksetuista lomamatkoihin liittyvistä paikallisliikennekuluista ohjeiden mukaisesti puolivuosittain.

Palveluspaikka voi hakea korvausta Siviilipalveluskeskukselta alkuvuoden 2023 loma- ja viikonloppumatkoihin käytettyjen lippujen kustannuksiin Sivariwebin kautta.

Hakemuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat seikat:

 • laskutettavien matkojen päivämäärät
 • palveluksessa olleiden, laskutettavien henkilöiden nimet ja henkilötunnukset
 • matkustuspaikkakunnat
 • mahdolliset kilometrit, joista korvauksia haetaan ja selvitys miksi julkisia kulkuvälineitä ei ole voitu käyttää
 • alkuperäiset kuitit tai muu todisteellinen selvitys maksun perusteista

Korvausten käsittely- ja hakuajat ovat:

paikallisliikennekulut ajalta 1.1.–30.6. – hakemus siviilipalveluskeskukselta vuosittain 15.7. mennessä

paikallisliikennekulut ajalta 1.7.–31.12. – hakemus siviilipalveluskeskukselta vuosittain 15.1. mennessä

Siviilipalveluskeskus kiinnittää palveluspaikkojen huomiota yllä esitettyyn laskutusaikataulu. Sekä tarkoituksenmukaisuussyyt, laskutukset suhteellisen pienet euromäärät, että palveluspaikkojen suuri lukumäärä puoltavat keskitetyn, puolivuosittain tapahtuvan tilitysmenettelyn käyttämistä.

Paikallisliikennekulujen korvaamisedellytysten tarkistaminen

Lomamatkojen myöntämisen tai matkakulujen ja päivärahojen maksamisesta palveluspaikassa vastuussa olevan henkilön tulee virkavastuulla tarkistaa siviilipalvelusvelvollisen paikallisliikennekulujen osalta ilmoittaman laskutusperusteen oikeellisuus siinä vaiheessa, kun palveluspaikka maksaa korvaukset siviilipalvelusvelvolliselle. Mikäli matkasta ei ole käytettävissä linja-autokuittia, matkakortin matkaerittelyä tai muuta selkeää tositetta, suoritetaan kontrollointi käytettävissä olevien tietojen perusteella (lähinnä osoitteiden tiedot sekä velvollisen oma ilmoitus).

Takaisin ylös ↑

3. Ennakoimaton terveydenhuoltokuluhakemus

Siviilipalveluskeskus voi korvata palveluspaikalle siviilipalveluksen järjestämisestä aiheutuneita poikkeuksellisia ja ennakoimattomia kustannuksia, jos niitä voidaan pitää palveluspaikan taloudellisiin edellytyksiin nähden kohtuuttomina.

Hakemuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat seikat:

 • kopiot maksetuista laskuista
 • selvitys haettavaan korvaukseen liittyvistä tapahtumista sekä
 • perustelut, miksi Siviilipalveluslain 57 § mukaista korvausta haetaan eli selvitys miksi kulujen katsotaan olevan kohtuuttomat suhteessa palveluspaikan taloudellisiin edellytyksiin.
 • alkuperäiset kuitit tai muu todisteellinen selvitys maksun perusteista.

Hakemus tulee tehdä heti sen jälkeen, kun palveluspaikka on maksanut kululaskun.

 

Siviilipalveluslaki 57 §: 

Siviilipalveluskeskus voi hakemuksen perusteella korvata siviilipalveluspaikalle siviilipalveluksen järjestämisestä aiheutuneita poikkeuksellisia ja ennakoimattomia kustannuksia, jos niitä voidaan pitää palveluspaikan taloudellisiin edellytyksiin nähden kohtuuttomina.

 

Takaisin ylös ↑