Valitse sivu

Työpalvelu

TYÖPALVELU 

Koulutusjakson jälkeen siviilipalvelu jatkuu työpalvelulla. Palvelusvelvollisen tulee itse hakea työpalvelupaikkaa jo ennen koulutusjakson alkamista saatuaan keskukselta palvelukseenastumismääräyksen. Kun siviilipalveluspaikka päättää ottaa siviilipalvelusvelvollisen työpalveluun, velvollinen ja palveluspaikka sopivat työpalvelun suorittamisesta täyttämällä sähköisesti sivariwebissä sitoumuksen. Sitoutuminen on sopimus siitä, että velvollinen ottaa työpalvelupaikan vastaan ja siviilipalveluspaikka ottaa velvollisen vastaan. Siviilipalveluskeskus määrää velvollisen työpalveluun sitoumuksen perusteella.