Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vakuutusturva ja riskien kattaminen

Vakuutusturva ja riskien kattaminen

Palvelustapaturmien –ja sairauksien korvaukset siviilipalvelusvelvolliselle Valtiokonttorista

Siviilipalvelusvelvollisen tapaturmat ja sairaudet korvaa koulutusjakson aikana Siviilipalveluskeskus ja työpalvelun aikana palveluspaikka.

Mikäli tapaturman aiheuttama vamma tai sairaus haittaa elämää palveluksen jälkeen, esimerkiksi työhön paluuta tai opintojen jatkamista, voi hoitokustannuksia ja korvausta hakea Valtiokonttorista.

Velvollinen on oikeutettu korvauksiin, mikäli tapaturma on sattunut siviilipalvelusaikana ja tapaus täyttää sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain määrittelemät ehdot.

Korvausten saamiseksi on tehtävä hakemus Valtiokonttorille. Liitä mukaan sairauslomatodistus ja muut tarpeelliset asiakirjat. Puuttuvat asiakirjat voi pyytää Siviilipalveluskeskukselta tai palveluspaikalta.

Asiointi sujuu helpoimmin ja nopeimmin Suomi.fi-viestit- palvelun kautta. Alla mainitulla verkkosivulla asiasta tarkemmin sekä yhteydenotto-opastus.

Lisätietoja:

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/palvelustapaturmien-ja-palvelussairauksien-korvaukset-varusmiehille-ja-siviilipalvelusmiehille/

https://www.suomi.fi/etusivu

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161521

 

Ohjevideo:

GDPR-asetuksen piilottamaa sisältöä
Hyväksyttyäsi evästeet sivuston ulkopuolinen sisältö (esim. Youtube-videot ja Google Maps -kartat) ladataan sivulle