Valitse sivu

Sitoumuksen tekeminen

Sitoumuksen täyttäminen

Kun siviilipalveluspaikka päättää ottaa siviilipalvelusvelvollisen työpalveluun, velvollinen ja palveluspaikka sopivat työpalvelun suorittamisesta täyttämällä sähköisesti sivariwebissä sitoumuksen. Sitoutuminen on sopimus siitä, että siviilipalvelusvelvollinen ottaa työpalvelupaikan vastaan ja siviilipalveluspaikka ottaa velvollisen työpalveluun. Siviilipalveluskeskus määrää velvollisen työpalveluun sitoumuksen perusteella.

Toimi näin

Palveluspaikka ja velvollinen sopivat sitoumuksessa seuraavista asioista :

* työpalveluksen aloituspäivämäärä

* pääasialliset työtehtävät

* osoitettu majoitus

* päivärahojen maksuaikataulu

* ruokailu

* terveydenhuolto

* työmatkat

Täyttäkää sitoumus huolellisesti sivariwebissä. Palveluspaikan vastuuhenkilö hyväksyy sitoutumisen sivariwebissä ja siviilipalvelusvelvolliset omasivarissa. Kun molemmat ovat vahvistaneet sitoutumisen Siviilipalveluskeskus hyväksyy sen ja tekee työpalvelumääräyksen.  Työpalvelumääräys toimitetaan velvolliselle ja työpalvelupaikalle. Työpalvelun voi aloittaa sovitusti, jollei Siviilipalveluskeskus toisin ilmoita. Sitoumusta ei tarvitse enää lähettää paperisena ja allekirjoitettuna Siviilipalveluskeskukselle. Sivariwebin käyttössä tulisi käyttää selaimena esimerkiksi Mozilla Firefoxia tai Google Chromea. Ohjelma ei toimi Internet Explorer selaimessa.

Mikäli velvollisen työtehtävät sisältävät olennaista ja pysyväisluontoista henkilökohtaista vuorovaikutusta alle 18-vuotiaan kanssa, sitoumuslomakkeeseen tehdään merkintä, joka velvoittaa Siviilipalveluskeskuksen tarkastamaan velvollisen rikostaustaotteen ennen työpalveluun määräämistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Siviilipalveluspaikalla on oltava ajan tasalla oleva sopimus palveluspaikkana toimimisesta ja tunnukset sivariwebiin. Palveluspaikan sivariwebissä nimetty vastuuhenkilö vahvistaa hyväksymisellään sitoumuksen.

Sitoumus on sopimus työpalveluksen suorittamisesta työpalvelupaikassa ja se tarvitaan aina. Siviilipalveluskeskus ei voi määrätä velvollista työpalveluun ilman sitoumusta.

Määräaika

Sitoutuminen on suositeltavaa tehdä, ennen velvollisen koulutusjaksoa, mikäli työpalveluspaikkasi on varmistunut. Jos paikkasi varmistuu koulutusjakson aikana, sitoutuminen tehdään Sivariweb:ssä koulutusjakson aikana.

Käsittelyaika

Siviilipalveluskeskus tarkastaa sitoumuksen mahdollisimman pian palveluspaikan ja velvollisen allekirjoituksien jälkeen. Siviilipalveluskeskus tekee työpalvelumääräyksen sitoumuksen mukaisesti ennen työpalvelun aloittamista.
LINKIT:      Taulukko:  Asuminen työpalvelun aikana