Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sitoumuksen tekeminen

Siviilipalveluspaikalla on oltava ajan tasalla oleva sopimus palveluspaikkana toimimisesta ja tunnukset Sivariwebiin.

Kun siviilipalveluspaikka on päättänyt ottaa sinut työpalveluun;

 • Sovitte työpalvelun aloittamisesta ja suorittamisesta.
 • Palveluspaikkasi täyttää ja allekirjoittaa sitoumuksen Sivariwebissä.
 • Sitoumus tulee sen jälkeen sinulle allekirjoitettavaksi ja tarkistettavaksi Omasivarissa. Huom! Sinun tulee kirjautua Omasivariin vahvalla tunnistautumisella (pankkitunnuksilla) jotta pääset sähköisesti allekirjoittamaan sitoumuksen.
 • Tieto sitoumuksesta siirtyy Siviilipalveluskeskukselle.

Sitoumus on sopimus työpalveluksen suorittamisesta työpalvelupaikassa ja se tarvitaan aina. Siviilipalveluskeskus määrää velvollisen työpalveluun sitoumuksen perusteella.

Sovit palveluspaikkasi kanssa sitoumuksessa seuraavista asioista:

 • työpalveluksen aloituspäivämäärä
 • pääasialliset työtehtävät
 • majoitus
 • päivärahojen maksuaikataulu
 • ruokailu
 • työmatkat
 • terveydenhuolto

Ohessa linkki lomakkeeseen, jossa tietoja sinulle asioista, joista sovit sitoumuksessa yhdessä työpalveluspaikkasi kanssa.

Muistilista sitoumuksen tekemiseen (pdf)

Terveydenhoito

 • Palvelusaikana sinun on oikeus saada lääkärin määräämää palveluksen suorittamiseksi välttämätöntä hoitoa ja lääkitystä, joiden kustannuksista palveluspaikka vastaa.
 • Sinulla tulee olla todisteellinen selvitys poissaoloista jokaiselta poissaolopäivältä.
 • Palveluspaikkasi osoittaa terveydenhoitotahon, josta tarvittaessa saat terveydenhuollon palveluita.

Rikosrekisteriote

 • Mikäli työtehtäväsi sisältävät työskentelyä lasten kanssa, tarvitaan sinulta rikostaustaote ennen työpalveluun määräämistä.
 • Rikosrekisteriote pyydetään esitettäväksi silloin, jos työtehtäviin kuuluu pysyväisluontoisesti ja olennaisesti iäkkäiden henkilöiden avustamista, tukemista, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa iäkkään henkilön kanssa. Otetta voi vaatia esitettäväksi ainoastaan sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajana toimiva työnantaja.
 • Älä tilaa rikostaustaotetta ennen koulutusjakson alkua.
 • Työpalvelua ei voi aloittaa, ennen kuin rikostaustaote on esitetty Siviilipalveluskeskukselle.

Rikosrekisteriote (siviilipalveluskeskus.fi)

 Turvallisuusselvitys

 • Turvallisuusselvitys tehdään valtion turvallisuuden tai erittäin merkittävän yksityisen edun kannalta tärkeisiin tehtäviin valittavista työntekijöistä. Tarvittaessa turvallisuusselvityksen työpalveluksen suorittamista varten teettää palveluspaikka.

 Asuinpaikan muutos

 • Asuinpaikan muutoksesta on aina sovittava ennakkoon palveluspaikan kanssa.
 • Mikäli vuokraat uuden asunnon, tulee palveluspaikan kanssa keskustella takuuvuokrasta ja vuokran maksimimäärästä etukäteen.
 • Huomioi, jos palveluspaikkasi ei osoita majoitustasi uuteen osoitteeseen, Kelasta haettavan sotilasavustuksen saaminen ei ole tässä tilanteessa varmaa.
 • Palveluspaikka päivittää uudet osoitetiedot sitoumukseen.
 • Sitoumuksen muutoksen allekirjoittaa/hyväksyy palveluspaikka Sivariwebissä ja velvollinen Omasivarissa.

Taulukko:  Asuminen työpalvelun aikana (pdf)

 Sitoumuksen teon jälkeen

 • Kun olette molemmat vahvistaneet sitoumuksen, Siviilipalveluskeskus hyväksyy sen ja tekee työpalvelumääräyksen, joka näkyy Omasivarissa.
 • Työpalvelua ei voi aloittaa, ennen kuin Siviilipalveluskeskus on tehnyt työpalvelusmääräyksen.

Näin allekirjoitat sitoumuksen Omasivarissa (pdf)

Käsittelyaika

 • Siviilipalveluskeskus tarkastaa sitoumuksen mahdollisimman pian palveluspaikan ja velvollisen allekirjoituksien jälkeen.
 • Siviilipalveluskeskus tekee työpalvelumääräyksen sitoumuksen mukaisesti ennen työpalvelun aloittamista.