Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Matkustaminen koulutusjakson aikana

Koulutusjakson aikana olet oikeutettu saamaan maksuttomia lomamatkoja tai mahdollisesti korvausta matkakustannuksista. Koulutusryhmien lähiopetusjaksot vaihtelevat ja osa ryhmistä toteutetaan kokonaan etäopiskeluna. Saat lähiopetusjakson matkustusinfon sähköpostitse ennen lähiopetusjakson alkamista. Toimi sähköpostitse saamiesi ohjeiden mukaan.

Huomioithan, että sähköistä siviilipalvelustodistusta näyttämällä voit saada alennusta vapaa-ajan matkoihin esim. junassa.

Valtion maksamat maksuttomat lomamatkat on tarkoitettu palveluspaikan paikkakunnan ja palvelusvelvollisen oman koti- tai asuinpaikkakunnanvälisille matkoille. Palvelusvelvollisen esittämästä erityisestä syystä Siviilipalveluskeskus voi harkintansa mukaan myöntää matkan myös seuraaville paikkakunnille:

a) Paikkakunta, jossa velvollisella on pysyvä työ- tai opiskelupaikka

b) siviilipalvelusvelvollisen avio- tai pysyvän avopuolison asuinpaikkakunta

c) siviilipalvelusvelvollisen vanhemman, sisaruksen tai lapsen asuinpaikkakunnalle

d) tulevalle asuinpaikkakunnalle, työ- tai opiskelupaikkakunnalle, mikäli siviilipalvelusvelvollisella on esittää kutsu työpaikkahaastatteluun, pääsykokeisiin tai muu vastaava tosite.

Muille paikkakunnille ei lippua saa myöntää. Lomamatkoja ei saa myöntää iltavapaita (alle 24 h loma) varten.

Siviilipalveluskeskukselta voi tilata VR:n, Matkahuollon ja Onnibus-lippuja sekä varmistaa oman auton käyttöoikeuden osoitteesta laura.melaja@ely-keskus.fi tai kaisa.kurek@ely-keskus.fi. Otathan yhteyttä mahdollisimman hyvissä ajoin, kun matka-ajankohtasi on selvillä, jotta varmistamme lippujen saannin.

Toimi näin: Lähetä vapaamuotoinen matkatilaus yllä mainittuun osoitteeseen

  • kerro nimesi, eräsi, ryhmäsi ja puhelinnumerosi
  • selvitä matkan tarkoitus
  • matkustustapa (juna/linja-auto/Onnibus)
  • aikataulut (mistä-minne) lähtöpäivämäärä ja lähtökellonaika, muista myös paluumatka

 

Siviilipalveluskeskus ei voi tilata lippuja lähijuniin eikä kaupunkiliikenteeseen. Jos joudut käyttämään lähiliikennettä lomamatkan aikana toimi näin: maksa itse ja säästä kuitit/liput (erittely ja alv osuus tulee näkyä), jos matka on yli 3 km/suunta. Lähetä matkakorvaushakemus ja kuvat kuiteista osoitteeseen laura.melaja@ely-keskus.fi tai kaisa.kurek@ely-keskus.fi

  • kerro nimesi, eräsi, ryhmäsi ja puhelinnumerosi
  • montako kuitteja on
  • selvitä matkan tarkoitus (mistä-minne ja km/suunta)

Oman auton käyttö

Pandemian takia suosimme tällä hetkellä oman auton käyttöä.

Toimi näin: Ilmoita yllä mainittuun osoitteeseen, jos matkustat omalla autolla tai jonkun kyydissä. Voit hakea korvausta oman auton käytöstä.

 

Normaalioloissa oman auton käytön korvaaminen edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

  • Koti-/ kohdepaikkakunnan tai palveluspaikan puoleisella loppuosalla matka ja matkustusaika ovat pitkät tai
  • Kyseiseen suuntaan tai kyseisenä vuorokauden aikana ei ole julkista liikennettä tai
  • Loman/ vapaa-ajan alkamis-/päättymisajankohtaa muuttamallakaan ei päästä käyttämään julkista liikennettä.

Korvaus oman auton käytöstä voidaan maksuttomilla matkoilla suorittaa edellytysten täyttyessä pääsääntöisesti ainoastaan matkan loppuosalta eli lähimmältä liikenneasemalta lopulliseen matkakohteeseen.