Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

En civiltjänstgörare utför arbetstjänst enligt civiltjänstlagen och är inte i arbets- eller tjänsteförhållande till sin tjänstgöringsplats. Civiltjänstgöraren har således inte rätt att delta i strejk eller andra arbetskonflikter.

Tjänstgöringsplatsen får inte anvisa civiltjänstgöraren uppgifter som tjänstgöringsplatsens anställda inte utför på grund av strejk.

Om tjänstgörarens normala arbetsuppgifter inte kan utföras på grund av strejk bör tjänstgöringsplatsen anvisa tjänstgöraren andra uppgifter. Om det inte är möjligt befrias tjänstgöraren från arbetstjänsten (sivariwebhändelse: Befrielse från tjänstgöring). Tiden räknas som tjänstgöringstid och för karantändagarna betalas förutom dagpenning också måltidsersättning