Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Att logga in med PIN-kod är ett snabbare sätt att logga in i Omasivari och kan bland annat underlätta användningen av det elektroniska civiltjänstintyget. PIN-koden är också säkrare, eftersom den måste anges vid varje inloggning. PIN-koden kan inte lagras i webbläsarens minne.

PIN-koden ersätter inloggning med nummer och lösenord. För att kunna ta PIN-koden i bruk bör du först logga in med stark identifikation (t.ex. dina bakkoder). Du kan ställa in en PIN-kod för dig själv på sidan Inställningar. Av säkerhetsskäl ställer du in en PIN-kod för varje enhet + webbläsarkombination du använder. Du kan vid behov ändra enhetslistan. PIN-koden inaktiveras automatiskt efter ett år.