Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Att logga in med PIN-kod är ett snabbare sätt att logga in i Omasivari och kan bland annat underlätta användningen av det elektroniska civiltjänstintyget. PIN-koden är också säkrare, eftersom den måste anges vid varje inloggning. PIN-koden kan inte lagras i webbläsarens minne.

PIN-koden ersätter inloggning med nummer och lösenord. För att kunna ta PIN-koden i bruk bör du först logga in med stark identifikation (t.ex. dina bakkoder). Du kan ställa in en PIN-kod för dig själv på sidan Inställningar. Av säkerhetsskäl ställer du in en PIN-kod för varje enhet + webbläsarkombination du använder. Du kan vid behov ändra enhetslistan. PIN-koden inaktiveras automatiskt efter ett år.