Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1) Social- och hälsovårdsplatser

Arbetsgivare inom social- och hälsovården har skyldighet att se till att personalen inte utsätter de vårdbehövande för coronavirus-smitta. Den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i fråga om Coronavaccinationer för social- och hälsovårdspersonal har trätt i kraft 1.1.2022.

Vid arbetsuppgifter inom social- och hälsovården som innebär närkontakt med klienter får endast användas personer som har Coronavaccinationsskydd eller personer med en tidigare genomgången coronavirussjukdom.

Om den som arbetar inom social- och sjukvårdssektorn inte uppfyller dessa förutsättningar ska arbetsgivaren i första hand erbjuda annat lämpligt arbete.

De civiltjänstgörare som utför sin tjänstgöring inom social- och hälsovården är inte i arbets- eller tjänsteförhållande till sin arbetsplats. På civiltjänstgörare tillämpas ändå arbetarskyddslagen och i enlighet med den skall arbetsgivaren ombesörja att det i organisationens verksamhet beaktas alla säkerhets- och hälsovårdsaspekter.

En tjänstgöringsplats inom social- och hälsovården får kräva att tjänstgöraren uppvisar vaccinationsintyg på samma sätt som den övriga personalen. Om vaccinationsskyddet inte finns ska tjänstgöringsplatsen i första hand erbjuda andra arbetsuppgifter. Tjänstgöringen kan avbrytas endast om inga andra uppgifter finns att ge. Tjänstgöraren kan i sådana fall söka en ny tjänstgöringsplats eller anhålla om uppskov.

Tjänstgörarens lämplighet för tjänsteuppgifterna bör beaktas extra noga speciellt i samband med nya förbindelser.

Mer info hittas på Institutet för hälsa och välfärds webbsida

2) Övriga tjänstgöringsplatser

Tjänstgöringsplatsen har inte rätt att utreda civiltjänstgörarens vaccinationsskydd.

Civiltjänstgöraren är inte skyldig att ge en utredning över sitt vaccinationsskydd. Civiltjänstcentralen har inte heller rätt att begära vaccinationsuppgifter av tjänstgöraren.

Intyg över Coronavaccination är en hälsouppgift som endast får behandlas av den hälsovårdsenhet som tjänstgöringsplatsen har anvisat tjänstgöraren. Alla civiltjänstgörares tjänsteduglighet är kontrollerad innan arbetstjänsten inleds och tjänstgörarens hälsouppgifter har överlämnats till deh av tjänstgöringsplatsen anvisade hälsovårdsenheten.

Civiltjänstgöraren ska följa de säkerhetsföreskrifter som tjänstgöringsplatsen har bland annat gällande användning av munskydd. Tjänstgöraren kan anvisas andra uppgifter vid misstanke om att tjänstgörarens vaccinationsskydd inte uppfyller de krav som de anvisade arbetsuppgifterna förutsätter. En kommunal organisation kan anvisa tjänstgöraren uppgifter inom en annan enhet. Tjänstgöraren kan också söka en ny tjänstgöringsplats eller anhålla om uppskov.