Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Från början av det här året har det gjorts en förändring så att det från 1.1.2022 vid löne- och företagarinkomster för värnpliktiga finns ett skyddat belopp på 300 euro. Den skyddade delen är det nettobelopp som en tjänstepliktig kan förtjäna per månad utan att det påverkar militärunderstödets belopp.  Då man beräknar militärunderstödet beaktas alltså från 1.1.2022 den nettosumma av tjänstgörarens löne- och företagarinkomst som överstiger 300 euro netto per månad. De nettoinkomsterna som överstiger den skyddade delen minskar understödsbeloppet med motsvarande summa. Om din ansökan tidigare förkastats på grund av dina inkomster ska du själv göra en ny ansökan om militärunderstöd. Understödet kan beviljas tidigast från början av ansökningsmånaden.

https://www.kela.fi/web/sv/militarunderstod-hur-inverkar-inkomst