Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lagen om tillsynen över social och hälsovården träder i kraft 1.1.2024. Efter det ska en tjänsteproducent inom social- och hälsovården begära ett straffregisterutdrag för ett anställningsförhållande som överstiger tre månader. då arbetsuppgifterna omfattar permanent och huvudsakligen assistans, stöd eller vård av eller annan omsorg om äldre personer eller annat arbete i personlig kontakt med en äldre person. Registerutdraget kan krävas endast av en arbetsgivare som fungerar som tjänsteproducent inom social- och hälsovårdsbranschen.

Förbindelsen i Sivariweb kommer att uppdateras så att de i fortsättningen går att kräva ett straffregisterutdrag om förutsättningarna för det uppfylls. Civiltjänstcentralen ersätter utdragets kostnader åt civiltjänstgöraren.