Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Siviilipalveluksessa palvelusvelvollinen ei ole työ- eikä virkasuhteessa palveluspaikkaansa, vaan hän on suorittamassa siviilipalveluslain mukaista työpalvelua. Siviilipalvelusvelvollisella ei siten ole oikeutta osallistua lakkoon tai muuhun työtaisteluun.

Palveluspaikan taholta siviilipalvelusvelvollista ei saa määrätä työhön, jota palveluspaikan vakituiset työntekijät eivät työriidan vuoksi suorita, paitsi jos on kyseessä kielletty työtaistelutoimenpide.

Mahdollisessa palveluspaikalla olevassa lakkotilanteessa palveluspaikan tulee järjestää velvolliselle muita työtehtäviä, jos hänen normaalien työtehtävien tekeminen työriidan tai lakon vuoksi estyy.

Jos muita työtehtäviä ei ole mahdollista järjestää, vapautetaan velvollinen palvelustehtävien suorittamisesta (sivariwebtapahtuma: Palvelustehtävistä vapauttaminen). Aika lasketaan palvelusajaksi ja siltä ajalta maksetaan päivärahan lisäksi myös ruokarahaa.