Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Siviilipalveluskeskus toteuttaa Nuorisolakia työskennellessään velvollisten kanssa. Työn tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä ja tukea heitä opiskelu- ja työuramietinnöissä sekä itsenäisen elämän järjestämisessä. Nuorisotakuun mukaiset toimenpiteet sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriön Siviilipalveluksen järjestämis- ja suorittamisohjeeseen ja näin ollen palveluspaikoilla on velvollisuus ohjata ja opastaa velvollisia työnhakuun tai opiskelu- tai harjoittelupaikan saamiseen.

PÄÄSYKOEPÄIVÄN KIRJAAMINEN REKISTERIIN

On suositeltavaa, että työpalvelupaikka antaisi velvolliselle mahdollisuuden käydä työpalvelun aikana esimerkiksi paikallisessa TE-toimistossa tai Ohjaamossa eikä velvollisen tarvitse käyttää käyntiin lomapäiviään (HL).

Edellä mainittu suositus koskee myös opintoihin liittyviä pääsykokeita. Velvolliselle tulisi taata mahdollisuus osallistua Suomessa pidettäviin pääsykokeisiin. Siviilipalveluskeskus suosittaa, että pääsykoepäivän poissaolo kirjataan ”palvelustehtävästä vapauttamiseksi”.  HSL-loman käyttö näissä tilanteissa ei ole Nuorisolain hengen mukaista.

PÄÄSYKOKEISIIN MATKUSTAMINEN SUOMESSA

Vaikka valtion maksamat maksuttomat lomamatkat on tarkoitettu palveluspaikan paikkakunnan ja palvelusvelvollisen oman koti- tai asuinpaikkakunnan välisille matkoille, eikä niitä tulisi myöntää alle 24 tunnin loma varten, tekee matkustaminen pääsykokeisiin tästä poikkeuksen. Palveluspaikan tulee myöntää matka pääsykokeisiin.  Palvelusvelvollisen on esitettävä matkan myöntämiseksi tarpeelliset todisteet (esim. pääsykoekutsu). Palveluspaikka voi anoa Siviilipalveluskeskukselta korvausta matkakuluihin samalla tavalla, kuin muihinkin lomamatkakustannuksiin.