Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

En förutsättning för att kunna fungera som en tjänstgöringsplats är att det avtalats om det mellan Civiltjänstcentralen och tjänstgöringsplatsen. Utan avtalet kan civiltjänstgörare inte utföra arbetstjänst på tjänstgöringsplatsen.

De nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023. För Ssivariwebs del betyder det att avtalen för de nuvarande tjänstgöringsplatserna inom social- och hälsovårdssektorn samt räddningsväsendet måste sägas upp.

De nuvarande aktörerna inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet som har rätt att verka som civiltjänstgöringspalts (avtalet i kraft)

 • Tjänstgöringsplatsen säger upp avtalet. Efter det upphäver Civiltjänstcentralen avtalet och avslutar användarrättigheterna i Sivariweb. Rätten att verka som civiltjänstgöringsplats kan inte vara i kraft för ett sådant FO-nummer som inte längre är i användning. Det går att meddela om samma stads eller kommuns alla avtal som bör upphävas på en gång.
 • Begäran om att häva avtalen kan sändas per e-post (kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi). Ur begäran skall framgå avtalsnumret för alla de avtal som sägs upp.
 • Civiltjänstgörarnas arbetstjänst fortsätter som normalt efter årsskiftet men de skall flyttas under det nya avtalet. Civiltjänstcentralen sköter om att detta blir gjort. Man behöver inte ansöka om förflyttning eller göra en ny förbindelse.

Alternativa tillvägagångssätt:

 1. Det nya välfärdsområdet ansöker om rätt att få verka som civiltjänstgöringsplats
   (blankett: https://www.siviilipalveluskeskus.fi/wp-content/uploads/2020/04/ans%C3%B6kan-om-r%C3%A4tt-att-verka-som-tj%C3%A4nstg%C3%B6ringsplats.pdf )

Det går att lämna in ansökan redan under hösten och tillgången till Sivariweb öppnas 1.1.2023. I ansökan bör finnas kontaktuppgifterna för minst en ansvarsperson. Ansvarspersonens personsignum skickas som skyddad e-post (https://turvaviesti.ely-keskus.fi/siviilipalvelukeskus) till sari.eskola@ely-keskus.fi och viola.malmberg@ely-keskus.fi.

De nuvarande tjänstgöringsplatserna kan flyttas under det nya avtalsnumret:

Bifoga till ansökan följande uppgifter

När tillgången till registret har öppnats 1.1.2023 kan tjänstgöringsplatsens ansvarsperson sätta till eventuella andra ansvars- och kontaktpersoner, vid behov ge dem rätt att underteckna i Sivariweb samt anvisa dem de arbetstjänstplatser som berör dem. Man kan också helt normalt sätta till nya arbetstjänstplatser.

 • Den nuvarande tjänstgöringsplatsen fortsätter som självständig tjänstgöringsplats

Det nuvarande avtalet sägs upp och man ansöker om ny rätt att verka som civiltjänstgöringsplats med nytt FO-nummer.

(blankett: https://www.siviilipalveluskeskus.fi/wp-content/uploads/2020/04/ans%C3%B6kan-om-r%C3%A4tt-att-verka-som-tj%C3%A4nstg%C3%B6ringsplats.pdf )

Det går att lämna in ansökan redan under hösten och tillgången till Sivariweb öppnas 1.1.2023. I ansökan bör finnas kontaktuppgifterna för minst en ansvarsperson. Ansvarspersonens personsignum skickas som skyddad e-post (https://turvaviesti.ely-keskus.fi/siviilipalvelukeskus) till sari.eskola@ely-keskus.fi och viola.malmberg@ely-keskus.fi.

De nuvarande arbetstjänstplatserna kan flyttas under det nya avtalsnumret:

Bifoga till ansökan följande uppgifter

 • arbetstjänstplatsens/-platsernas namn
  • de civiltjänstgörare som flyttas

När tillgången till registret har öppnats 1.1.2023 kan tjänstgöringsplatsens ansvarsperson sätta till eventuella andra ansvars- och kontaktpersoner, vid behov ge dem rätt att underteckna i Sivariweb samt anvisa dem de arbetstjänstplatser som berör dem. Man kan också helt normalt sätta till nya arbetstjänstplatser.

 • Den nuvarande platsen är en arbetstjänstplats under ett sådant stadens/kommunens avtal som fortsätter vara i kraft

Om tjänstgöringsplatsen inte har ett eget avtal utan är en arbetstjänstplats under en stads eller kommuns allmänna avtalsnummer:

 • arbetstjänstplatsen kan inte raderas helt eftersom det finns tidigare civiltjänstgörare som har arbetstjänstplatsen bunden till sina uppgifter
  • radera arbetstjänstplatsens alla kontaktuppgifter
  • radera från tjänstgöringsannonsen alla textuppgifter och avsluta anmälningstiden (efter det kommer platsen inte längre upp bland de lediga tjänstgöringsplatserna)
  • radera alla de kontaktpersoner som är anvisade för arbetstjänstplatsen

Det är tyvärr inte möjligt att ur Civiltjänstcentralens registeruppgifter få information om vilka avtal som bör sägas upp eller vilka alla civiltjänstgörare förändringen berör.

För tilläggsuppgifter kontakta:

                             sari.eskola@ely-keskus.fi

                             viola.malmberg@ely-keskus.fi