Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Till en ansvarspersons uppgifter hör bland annat att bevilja och upprätthålla organisationens användarrättigheter i Sivariweb. Det är skäl att begränsa ansvarspersonsrättigheterna till ett fåtal.

Observera att det nu är möjligt att bevilja rätt att underteckna förbindelsen elektroniskt också åt en kontaktperson. En kontaktperson med underteckningsrättighet kan sköta alla händelser för sin egen arbetsplats men undviker onödiga meddelanden.

Ändra Ansvarsperson till Kontaktperson och ge underteckningsrätt genom att öppna ansvarspersonens uppgifter och ta bort krysset i rutan vid ”Ansvarsperson”. Lämna kvar krysset vid ”undertecknare”.

Tilläggsuppgifter fås vid behov per e-mail vastus.siviilipalvelus@ely-keskus.fi