Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Civiltjänstcentralen ordnar utbildningen år 2022 på ett hälsosäkert sätt som en hybridmodell, där en del av den fyra veckor långa utbildningsperioden utförs på distans och en del som närstudier på Civiltjänstcentralen. Kontingenterna 1-6 ordnas så att varje grupp har en närstudieperiod som räcker i medeltal 7-8 dygn.

Gruppstorlekarna hålls också på skälig nivå så att alla funktionella övningar kan utföras säkert i alla förhållanden. I närstudieperioden ingår även studier under veckoslutet, i övrigt är veckosluten lediga under utbildningsperioden. Inkvarteringen under närstudieperioden sker huvudsakligen i enkelrum.   

Kontingenterna 7-11 ordnas också enligt hybridmodellen men vi informerar närmare om utföringssättet senare under våren.

Vi iakttar myndigheternas rådande riktlinjer och följer noggrant med koronaläget. Vi reagerar snabbt om anvisningarna ändras och informerar tjänstgörarna om eventuella förändringar. Därför ber vi att varje tjänstgörare håller sina kontaktuppgifter uppdaterade i Omasivari -appen (adress, telefonnummer och e-postadress).