Välj en sida

Civiltjänstgörarens hemkommun ansvarar för coronavaccination av civiltjänstgöraren.

Civiltjänstcentralen rekommenderar att tjänstgöraren får ta vaccinet undertjänstgöringstid.

Om vaccinationen kräver en resa till hemorten bör detta möjliggöras under tjänstgöringstid, till exempel i samband med veckoledigheten.

Civiltjänstgöraren skall inte behöva använda sina personliga permissionsdagar för att ta coronavaccin.