Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är karantän en åtgärd för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar. Om tjänstgöringsplatsens personal försätts i karantän av myndigheterna gäller karantänen även civiltjänstgörare. Karantänen, som ordinerats av läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar, varar i 10 dagar. Karantän gäller också för tjänstgörare i situationer där tjänstgöringsplatsen lägger sina arbetare i karantän enligt myndigheternas anvisningar. En symptomfri tjänstgörare i karantän kan, så långt det är möjligt, utföra uppgifter som tilldelats honom hemifrån.

Karantänperioden räknas som tjänstgöringstid. Tjänstgöringsplatsen har fortsättningsvis ansvaret för civiltjänstgöraren. Utbetalningen av dagpenning, måltidsersättning (eller ordnandet av måltiderna) samt övriga kostnadsersättningar fortsätter normalt.

De som utför sin civiltjänst är under epidemin i samma position som tjänstgöringsplatsens övriga personal. Civiltjänstgöraren fortsätter sin tjänstgöring i de uppgifter som anvisats. Arbetsuppgifterna eller den fysiska arbetsplatsen kan ändras, tjänstgöringsplatsen kan alltså anvisa tjänstgöraren att arbeta vid någon annan av sina enheter eller tilldela andra arbetsuppgifter än de som kommits överens om vid introduktionen.

Direktiven för sjukfrånvaro på tjänstgöringsplatsen gäller också civiltjänstgörarna. Man får inte komma på jobb/tjänst ens som lindrigt sjuk. Under epidemin är det inte nödvändigt att kräva intyg över frånvaron för varje frånvarodag.

Om tjänstgöringsplatsens verksamhet avbryts bör tjänstgöringsplatsen i första hand anvisa uppgifter vid andra enheter inom organisationen.

Institutet för hälsa och välfärd ger tilläggsuppgifter om karantän och isolering https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/karantan-och-isolering