Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Resor:

Tjänstgöringsplatsen ansvarar för civiltjänstgörarens dagliga arbetsresor mellan tjänstgöringsplatsen och den inkvartering som anvisats. Som en daglig arbetsresa som ska ersättas betraktas från och med 1.11.2020 en rutt som är längre än tre kilometer i en riktning.

Tjänstgöringsplatsen ska ersätta civiltjänstgörare för kostnaderna för resa med lokaltrafiken om avståndet till närmaste hållplats överstiger tre kilometer. Tjänstgöringsplatsen ansöker om ersättning av Civiltjänstcentralen för kostnaderna för resor med lokaltrafiken i enlighet med anvisningarna halvårsvis.

Hälsovård:

I den fria hälsovården för civiltjänstgörare ingår under tjänstgöringstiden läkartjänster och sådan av läkare ordinerad vård, såsom mediciner, som behövs för att civiltjänstgöraren ska kunna fullgöra sin civiltjänst. Under tjänstgöringstiden svarar civiltjänstgöringsplatsen för anordnande av hälsovården. Endast en yrkesperson inom hälsovården kan behandla civiltjänstgörarens hälsouppgifter. Därför skall tjänstgöringsplatsen komma överens med den hälsovårdsenhet som anvisas tjänstgöraren hur läkargranskningskortet uppbevaras och behandlas före ifyllandet av förbindelseblanketten.

Datasäkerhetsavtal:

Till avtalet om att få verka som tjänstgöringsplats tillfogas ett datasäkerhetsavtal. Tjänstgöringsplatserna förbinder sig att följa de förfaringssätt och bestämmelser om behandling och skyddande av personuppgifter som stipuleras i dataskyddslagstiftningen. Tjänstgöringsplatsen är bunden till sekretess- och tystnadsplikten i gällande lagstiftning samt bestämmelserna om utlämnande av uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda.

Inkomstregistret:

Uppgifterna om civiltjänstgörarnas dagpenning anmäls till inkomstregistret från och med 1.1.2021.