Välj en sida

Civiltjänstcentralen försöker förhindra spridningen av viruset genom egna handlingar. Verksamheten har anpassats så att utbildningsperioden kan genomföras så tryggt som möjligt. Utbildningsperioden genomförs delvis på distans och närstudierna ordnas på Civiltjänstcentralen i små grupper. Varje tjänstgörare får ett eget inkvarteringsrum och städningen har intensifierats. Det är viktigt att hålla avstånd och undvika närkontakt under lektioner, måltider och fritid.

Användning av ansiktsmask rekommenderas under lektioner och resor. Vi skickar ansiktsmasker till dem som använder kollektivtrafik och under närstudieperioden fås ansiktsmasker från Civiltjänstcentralen.