Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Alla informeras personligen om kontingenten annulleras eller om möjligheten att medverka i kontingenten personligen per e-post eller sms. Kontrollera alltså via Omasivari att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Civiltjänstcentralen annullerar kontingent 2020/06 för alla utom för dem som har en tjänstgöringsplats eller annat vägande skäl. Vi har varit i kontakt med dem som deltar i kontingenten.

Vi strävar till att arrangerar kontingent 2020/07 i första hand för dem som har en tjänstgöringsplats. Utförandet är ännu öppet men det är skäl att bereda sig på att allt det innehåll som beskrivs på vår hemsida inte kommer att kunna genomföras.