Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Dagpenningen för beväringar höjs från och med den 1 januari 2020 genom ett beslut av försvarsministern. Dagpenningen för en beväring varierar enligt tjänstgöringstiden. Efter indexhöjningen kommer dagpenningen att vara 5,15 euro (för närvarande 5,10 euro), för den tid som överstiger 165 dagar 8,60 euro (8,50 euro) och för den tid som överstiger 255 dagar 12,00 euro (11,90 euro). Dagpenningen för reservisters repetitionsövningar kommer efter höjningen att vara 5,15 euro (för närvarande 5,10 euro). Dagpenningen justerades senast genom ändring av förordningen av den 12 december 2014 (höjningarna trädde i kraft 1.1.2015).