Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Civiltjänstcentralen ansvarar för genomförandet av civiltjänsten och utser den civiltjänstgöringsplats där civiltjänstgöraren skall fullgöra sin arbetstjänst.

Civiltjänstgöraren står inte i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande till sin tjänstgöringsplats, hen utför sin civiltjänstplikt som grundar sig på skyldigheten att försvara landet. Eventuell permittering av personal berör inte tjänstgörare. Tjänstgöringsplatsen bör anvisa tjänstgöraren andra uppgifter på tjänstgöringsplatsen eller beakta möjligheter till distansarbete. Tjänstgöringsplatsen kan inte avbryta tjänstgöringen på eget bevåg.

För tillfället utför 830 civiltjänstgörare sin tjänstgöring i Finland.

Tjänstgörare inom den kommunala sektorn

Tjänstgöringsplatser inom den kommunala sektorn kan anvisa civiltjänstgöraren tjänstgöringsuppgifter inom kommunen eller staden till de platser eller enheter där tjänstgörarens kunnande och arbetsinsats behövs mest. Tjänstgörarens uppgifter och arbetsplats kan ändras vid behov.

Civiltjänstcentralen uppmuntrar kommuner och städer att anvisa civiltjänstgörare lämpliga arbetsuppgifter och om möjligt skapa nya nödvändiga uppgifter t.ex. inom hemvård eller för leverans av livsmedelsförsändelser.

Tillfälliga och kortvariga omlokaliseringar behövs inte anmälas till Civiltjänstcentralen.

Tjänstgörare inom föreningar, organisationer, församlingar och inom offentliga sektorn

I fall att tjänstgöringen inom offentliga sektorn är hotad på grund av epidemin bör tjänstgöringsplatsen i samråd med tjänstgöraren ta kontakt med tjänstgörarens eller tjänstgöringsplatsens hemort och erbjuda tjänstgörarens arbetsinsats till kommunens/stadens uppgifter.

I sådant fall gör Civiltjänstcentralen på begäran av tjänstgöringsplatsen ett beslut om förflyttning av tjänstgöraren till en annan tjänstgöringsplats enligt civiltjänstlagen 16§. Instruktioner hur man går tillväga vid byte av tjänstgöringsplats under tjänstgöringstiden hittas här.

Tjänstgöraren fortsätter tjänstgöringen på den nya platsen. Byte av tjänstgöringsplats kan också göras för en viss tid. Den nya tjänstgöringsplatsen ansvarar för tjänstgöringsplatsens lagstadgade skyldigheter.

I situationer där tjänstgöraren själv vill ansöka om personlig orsakspermission överväger tjänstgöringsplatsen möjligheten att bevilja permission enligt praxis. Tjänstgöringsplatsen kan inte ensidigt bestämma att tjänstgöraren skall ansöka om personlig permission eller personlig orsakspermission.

Civiltjänstcentralen önskar alla en fridfull och trygg jultid.

3.12.2020

Civiltjänstcentralen