Välj en sida

Utbildningsperioderna består av både när- och distansstudier. Närstudierna på centralen ordnas i etapper så att endast mindre grupper vistas på centralen samtidigt. Utbildningsperiodernas tidpunkter hittas här och allmän info om utbildningsperioderna hittas här.