Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Civiljtänstcentralen ordnar hösten 2020 kontingenterna för utbildningen så att utbildningsperioderna innehåller distans-/ närundervisning. På så sätt ordnas kontingenterna 2020/08, 2020/09, 2020/10 och 2020/11.

Till de tjänstgörare som valts till kontingenten skickar vi per textmeddelanden och epost närmare information om utbildningens innehåll samt närmare information om tidpunkterna för närundervisningen då den ifrågavarande kontingenten börjar närma sig.

Du bör se till att dina uppgifter finns i Omasivari (telefonnummer och epostadress) och är de rätta för att du skall kunna få information om utbildningsperioden.

Vi informerar mera också på våra hemsidor med aktuell information.