Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

I enlighet med situationen 16.3.2020

Civiltjänstcentralen har avbrutit verkställandet av kontingent 2020/03 (2. – 29.3.). De civiltjänstgörare som är tjänstedugliga kan i alla fallpåbörja sin arbetstjänst i enlighet med de uppgjorda förbindelser, om det för tjänstgöringsplatsen är möjligt.

Civiltjänstcentralen annulerar den inplanerade kontingenten nummer 4 (30.3. – 26.4.) och är i kontakt med de civiltjänstgörare som förordnats till kontingent 5 (inledningsdatum 4.5.). Arbetstjänsten kan alltid påbörjas först efter utbildningsperioden så under våren har endast ett fåtal civiltjänstgörare möjlighet att påbörja sin arbetstjänst på tjänstgöringsplatserna.

De som utför sin civiltjänst är under epidemin i samma position som tjänstgöringsplatsens övriga personal. Civiltjänstgöraren fortsätter sin tjänstgöring i de uppgifter som anvisats. Arbetsuppgifterna eller den fysiska arbetsplatsen kan ändras, tjänstgöringsplatsen kan alltså anvisa tjänstgöraren att arbeta vid någon annan av sina enheter eller tilldela andra arbetsuppgifter än de som kommits överens om vid introduktionen.

Direktiven för sjukfrånvaro på tjänstgöringsplatsen gäller också civiltjänstgörarna. Man får inte komma på jobb/tjänst ens som lindrigt sjuk. Under epidemin är det inte nödvändigt att kräva intyg över frånvaron för varje frånvarodag.

Om det på arbetsplatsen rekommenderas att man arbetar på distans bör det också göras en bedömning om möjligheten till distansarbete även för civiltjänstgöraren. Om tjänstgöringsplatsens personal försätts i karantän av myndiheterna gäller karantänen även civiltjänstgörare.

Coronavirusepidemin är inte en hemförlovningsgrund. Tjänstgöringsplatsen har fortsättningsvis ansvaret för civiltjänstgöraren och utbetalningen av dagpenning, måltidsersättning (eller ordnandet av måltiderna) samt övriga kostnadsersättningar fortsätter normalt.

Civiltjänstcentralen informerar närmare tjänstgöringsplatsernas kontakt- och ansvarspersoner via SivariWeb. Civiltjänstgörarna ska kontrollera att deras kontaktuppgifter är uppdaterade.

Utgångsläget är i alla fall att civiltjänstgörarnas tjänstgöring fortsätter i enlighet med de direktiv och arbetsuppgifter som tjänstgöringsplatsen gett. I samarbete kan vi minimera riskerna för virusepidemin och sköta civiltjäntgörarnas tjänstgöring på ett förtjänstfullt sätt.