Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tjänstgöringsplatsens allmänna anvisningar för epidemisituationer och myndigheters anvisningar gäller för civiltjänstgörare vid fall av coronavirus och säsonginfluensa.

Under epidemitider kan tjänstgöringsplatsen använda eget omdöme angående intyg över sjukfrånvaro för varje frånvarodag. Det är inte nödvändigt att ansöka om hemförlovning på grund av hälsoskäl efter 14 dagar om sjukfrånvaron gäller säsonginfluensa eller någon annan epidemi.

Karantän gäller också för tjänstgörare i situationer där tjänstgöringsplatsen lägger sina arbetare i karantän, enligt myndigheternas anvisningar. Tjänstgöraren kan utföra distansarbete i mån av möjlighet enligt arbetsplatsens planer för karantäntiden. Sjukfrånvaro anmäls normalt. Tjänstgöraren tar kontakt med sin egen hälsocentral el. motsvarande och följer de instruktioner som ges, om tjänstgöraren insjuknar och misstänker sig vara smittad.

Bästa sättet att skydda sig mot säsonginfluensa och coronavirus är god handhygien.

Vad gör jag om jag misstänker att jag blivit smittad av det nya coronaviruset?