Uppskov

Civiltjänstcentralen kan ge uppskov för inträde i tjänst för högst tre år i sänder.

Uppskov kan ges på grund av

 • studier
 • hälsoskäl
 • skötande av riksdagsmannajobb
 • ekonomiska skäl eller
 • särskilda personliga skäl (se civiltjänstlagen kap. 5)

  Anhåll om uppskov i god tid, helst redan fyra veckor före civiltjänstens början.  Om ansökan inte hunnit bli behandlad före inträdesdagen, så måste du påbörja civiltjänsten. 

   Ansökningar

  Dessutom kan man ansöka om uppskov  p.g.a. samma orsaker som ovan även under tjänstgöringstiden.  I fall du är osäker på din förmåga att klara av civiltjänstgöringen, så kan du under utbildningsperioden diskutera med vår läkare om eventuellt uppskov.

  Uppskov beviljas inte längre än till slutet av det året, då den tjänstepliktige fyller 28 år.

  Du kan ansöka om ändring av beslut gällande uppskov. Omprövningsbegäran skickas till Civiltjänstcentralen. Detta bör göras inom 30 dagar efter beslutets mottagande.

  Kompletterande tjänstgörares befrielseansökningar finns i mellanbladet 'Kompletterande tjänsgöring'.