Resor

Fria permissions- och tjänstgöringsresor samt kommenderings- och arbetsresor

Om fria permissionsresor, arbets- och tjänstgöringsresor samt kommenderingsresor för civiltjänstgörare föreskrivs i civiltjänstlagen (1466/2007) och i arbetsministeriets förordning om civiltjänstgörares reseersättningar och antalet fria permissionsresor (1462/2007).

I arbets- och näringsministeriets anvisning om civiltjänstgörares resor lämnas mer detaljerad vägledning om civiltjänstgörares resor i praktiska situationer än i de ovan nämnda författningarna.

Civiltjänstgörare har rätt till både fria resor eller ersättning för resekostnaderna och rabatterade resor på de grunder som närmare definieras nedan. Fria tjänstgöringsresor och permissionsresor betalas av arbets- och näringsministeriets anslag. Tjänstgöringsplatsen står för de kostnader som orsakas av arbets- och kommenderingsresor

Rabatterad resa inom Finland

Utöver de fria resorna får civiltjänstgöraren för sina egna resor gällande rabatter på järnvägsoch bussresorna i Finland. Inga rabatter ges för biljetter som endast gäller inom HRT-området (Helsingfors, Grankulla, Esbo och Vanda).

LINKIT

Anvisning om civiltjänstgörares resor/TEM

Beställning av buss- och tågbiljetter