Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hur komma fram?

Med buss kommer du direkt till Civiltjänstcentralen bl.a. från Helsingfors och Borgå.

På tjänstgöringens ankomstdag går det dessutom abonnerade bussar från Helsingfors och Kouvola.
Beställningsbussarna från Helsingfors avgår klockan 10:00 från Mikaelsgatans turisthållplats (nära järnvägsstationen, vid Casino, adress Mikaelsgatan 19).  Alla andra turer från Helsingfors avgår från Kampens bussterminal, i allmänhet från perrong 1 – 11. Från Kouovola resecentrum avgår beställningsbussen klockan 11:20 på ankomstdagen. 

Busshållplatsen vid riksväg 6 invid Civiltjänstcentralen är en hållplats också för snabbturer.

Med hjälp av Reseguiden-Matkahuolto kan du planera lämplig färdväg och kolla tidtabeller för dina resor till och från Civiltjänstcentralen. Biljetterna beställer du av Civiltjänstcentralen enligt de intruktioner du får innan utbildningsperiodens början.

Om du kommer med Onnibus, som också stannar vid riksväg 6 nära Civiltjänstcentralen (Ingermansby korsning), beställ biljetterna från Civiltjänstcentralen (kirjaamo.siviilipalvelus(at)ely-keskus.fi). Matkahuoltos biljetter gäller inte i Onnibus. Tidtabeller: https://www.onnibus.com/aikataulut#!/timetable-,

Om du försenar dig från sista bussen till Lappträsk, ring till Civiltjänstcentralens reception, tel. 0295 0295 00 för närmare instruktioner. Civiltjänstcentralen betalar inte självreserverade taxiskjuts eller hotellövernattningar.

 

Helsingfors – Lappträsk Avgångstid vardagar Busshållplats i Lappträsk
Kampens bussterminal kontrollera tiden och perrongen på www.matkahuolto.fi Ingermansby korsning vid riksväg 6, ca 1 km:s vägsträcka till centralen längs Sjökullavägens björkallé (några turer kan köra till Civiltjänscentralens gårdsplan)

Mikaelsgatans turisthållplats  (address Mikaelsgatan 19)

Abonnerad buss.

Kl. 10:00
endast på kontingentens ankomstdag!
Civiltjänstcentralens gårdsplan
Kouvola – Lappträsk
Kouvola resecentrum (buss- och järnvägsstation) Abonnerade bussar ordnas. Mera info fås under utbildningsperioden.
Från övriga orter se  www.matkahuolto.fi Ingermansby korsning vid riksväg 6, ca 1 km:s vägsträcka till centralen längs Sjökullavägens björkallé
Från Lappträsk
Mot Helsingfors: från hållplatsen som är på centralens sida vid riksväg 6
Mot Kouvola: från hållplatsen, som är på andra sidan av riksväg 6 (tunner under vägen) från centralen
kontrollera tiden:
www.matkahuolto.fi
Ingermansby korsning vid riksväg 6, ca 1 km:s vägsträcka längs Sjökullavägens björkallé från centralen

Till Helsingfors: Mikaelsgatan 19 (kan stanna vid behov i Borgå)

Till Kouvolas resecentrum

Abonnerade bussar endast på fredagar kl. 14.15. Civiltjänstcentralens gårdsplan