Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Siviilipalveluspaikkana toimimisen perusteena on Siviilipalveluskeskuksen ja palveluspaikan väillä solmittu palveluspaikkasopimus. Ilman tätä sopimusta ei palveluspaikka voi ottaa siviilipalvelusvelvollisia palvelukseen.

Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Sivariwebin osalta tämä tarkoittaa, että nykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimijoiden voimassa olevat siviilipalveluspaikkasopimukset on irtisanottava.

Nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimijat, joilla on voimassa oleva siviilipalveluspaikkaoikeus (sopimusnumero voimassa):

 • Palveluspaikka irtisanoo sopimuksen, jonka jälkeen Siviilipalveluskeskus purkaa sopimuksen ja päättää käyttöoikeudet sivariwebissä. Palveluspaikkaoikeus ei voi olla voimassa sellaisella y-tunnuksella, joka ei ole enää voimassa. Samalla ilmoituksella voidaan ilmoittaa saman kaupungin tai kunnan kaikki irtisanottavat sopimukset.
 • Purkupyynnön voi lähettää sähköpostitse (kirjaamo.siviilipalvelus@ely-keskus.fi). Pyynnöstä tulee ilmetä kaikkien irtisanottavien paikkojen nykyiset sopimusnumerot.
 • Siviilipalvelusvelvollisten työpalvelu jatkuu normaalisti vuodenvaihteen jälkeen, mutta heidät tulee siirtää uuden sopimusnumeron alle. Siviilipalveluskeskus huolehtii velvollisten siirtämisestä oikean sopimuksen ja työpalvelupaikan alaisuuteen. Työpalvelupaikan siirtohakemusta tai uutta sitoumusta velvollisen kanssa ei tarvitse tehdä.

Vaihtoehtoiset toimintatavat uuden palveluspaikkasopimuksen hakemiselle

 1. Uusi hyvinvointialue hakee palveluspaikkaoikeutta
   (lomake: https://www.siviilipalveluskeskus.fi/wp-content/uploads/2020/04/Palveluspaikkahakemus_20220321.pdf).

Hakemuksen voi lähettää jo syksyn aikana ja sivariwebin käyttöoikeus avautuu 1.1.2023. Hakemuksessa tulee olla vähintään yhden vastuuhenkilön yhteystiedot. Vastuuhenkilön henkilötunnus lähetetään turvaviestinä (https://turvaviesti.ely-keskus.fi/siviilipalvelukeskus) sari.eskola@ely-keskus.fi ja viola.malmberg@ely-keskus.fi.

Siirtyvät nykyiset siviilipalveluspaikat voidaan lisätä työpalvelupaikoiksi uuden sopimuksen alle:

Liitä hakemukseen tieto, josta ilmenee:

 • työpalvelupaikan/-paikkojen nimi/nimet
  • siirrettävät siviilipalvelusvelvolliset

Kun palveluspaikkaoikeus on avattu 1.1.2023 palveluspaikan vastuuhenkilö lisää mahdolliset muut vastuu-/yhteyshenkilöt, antaa heille tarvittaessa allekirjoitusoikeudet sekä osoittaa heille heitä koskevat työpalvelupaikat. Sopimukselle voi normaalisti lisätä myös uusia työpalvelupaikkoja.

 • Nykyinen palveluspaikka jatkaa itsenäisenä siviilipalveluspaikkana

Nykyinen sopimus irtisanotaan ja haetaan uutta palveluspaikkaoikeutta uudella y-tunnuksella (lomake: https://www.siviilipalveluskeskus.fi/wp-content/uploads/2020/04/Palveluspaikkahakemus_20220321.pdf).

Hakemuksen voi lähettää jo syksyn aikana ja sivariwebin käyttöoikeus avautuu 1.1.2023. Hakemuksessa tulee olla vähintään yhden vastuuhenkilön yhteystiedot. Vastuuhenkilön henkilötunnus lähetetään turvaviestinä (https://turvaviesti.ely-keskus.fi/siviilipalvelukeskus) sari.eskola@ely-keskus.fi ja viola.malmberg@ely-keskus.fi.

Nykyiset työpalvelupaikat voidaan siirtää uuden sopimuksen alle:

Liitä hakemukseen tieto, josta ilmenee

 • työpalvelupaikan/-paikkojen nimi/nimet
  • siirrettävät siviilipalvelusvelvolliset

Kun palveluspaikkaoikeus on avattu 1.1.2023 palveluspaikan vastuuhenkilö lisää mahdolliset muut vastuu-/yhteyshenkilöt, antaa heille tarvittaessa allekirjoitusoikeudet sekä osoittaa heille heitä koskevat työpalvelupaikat. Sopimukselle voi normaalisti lisätä myös uusia työpalvelupaikkoja.

 • Nykyinen paikka on kaupungin/kunnan sopimuksen alainen työpalvelupaikka ja ko. sopimus jää voimaan

Jos palveluspaikalla ei ole omaa sopimusta, vaan toimii kaupungin tai kunnan yleisen sopimusnumeron alaisuudessa:

 • työpalvelupaikkaa ei voi poistaa kokonaan, sillä sen alaisuuteen on kiinnitettynä siviilipalvelusvelvollisia aikaisemmilta ajoilta
  • poista työpalvelupaikan tiedoista kaikki yhteystiedot
  • poista palveluspaikkailmoituksen tekstiosuudet ja päätä ilmoituksen voimassaolo (ei nouse sen jälkeen enää Vapaat palveluspaikat -listalle)
  • poista työpalvelupaikalle osoitetut yhteyshenkilöt

Siviilipalveluskeskuksen rekisteritiedoista ei ole valitettavasti mahdollista saada koottua tietoa siitä, mitkä sopimukset tulee irtisanoa tai keitä kaikkia siviilipalvelusvelvollisia muutos koskettaa.

Lisätietoja antaa:

                             sari.eskola@ely-keskus.fi

                             viola.malmberg@ely-keskus.fi