Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt Puolustusvoimille pyynnön varautua antamaan virka-apua. Samassa yhteydessä on keskusteluun noussut siviilipalvelusta suorittavien palvelustehtävät ja velvollisten hyödynnettävyys koronakriisissä.

Siviilipalveluslaki ei sisällä virka-apua, mutta palveluspaikka voi harkintansa mukaan siirtää työpalvelua suorittavan velvollisen organisaation sisällä muihin tehtäviin.

Asevelvollisuutta selvittänyt parlamentaarinen komitea on esittänyt virka-aputehtävien sisällyttämistä siviilipalveluslakiin. Siviilipalvelusvelvollisista ei kuitenkaan muodostuisi keskitettyjä, nopeasti saatavia joukkoja, vaan yksittäiset velvolliset voisivat tukea julkisen hallinnon organisaatioita avustavissa tehtävissä tai, jo palveluksen suoritettuaan ja muuta koulutusta ja työkokemusta hankittuaan, antaa asiantuntija-apua.

Tällä hetkellä Suomessa siviilipalveluksen työpalvelusta suorittaa 890 palvelusvelvollista, kukin omassa palveluspaikassaan, johon heidät on Siviilipalveluskeskuksen antamalla määräyksellä osoitettu. Merkittävä osa palveluspaikoista on terveydenhuollossa ja hyvinvointipalveluissa. Jokaisen velvollisen palvelus on alkanut neljän viikon koulutusjaksolla Siviilipalveluskeskuksessa. Koulutusjakson sisällöt valmistavat siviilipalvelusvelvollisia työpalveluun ja antavat velvollisille valmiuksia toimia sekä normaaliolojen että poikkeusolojen aikana.

Siviilipalvelusjärjestelmässä velvolliset suorittavat palvelusta yleensä kotipaikkakunnallaan. Yhdessä palveluspaikassa on tyypillisesti samanaikaisesti palveluksessa 1–2 siviilipalvelusvelvollista.

Julkisen hallinnon organisaatioissa palvelustaan suorittavat velvolliset ovat käytettävissä virka-aputyyppisiin tehtäviin omalla alueellaan. Kuntasektorin palveluspaikat voivat ohjata siviilipalvelusvelvollisen palvelustehtävät kunnan tai kaupungin sisällä niihin paikkoihin tai yksiköihin, joissa velvollisen osaamisesta ja työpanoksesta on eniten hyötyä. Tästä velvollisten osaamisen joustavasta käytöstä on koronakriisin ajalta olemassa jo paljon hyviä kokemuksia.

Siviilipalveluskeskus kannustaa kuntia ja kaupunkeja kohdentamaan siviilipalvelusvelvollisen työtehtävät tarkoituksenmukaisesti. Jos velvolliselle maksettavan päivärahan ja muiden etuuksien maksaja pysyy samana, palveluspaikan muutoksista ei ole tarvetta ilmoittaa Siviilipalveluskeskukseen.

7.1.2022

Siviilipalveluskeskus