Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Siviilipalveluskeskus on päivittänyt siviilipalveluksen toimeenpanoon liittyviä ohjeita

Matkat:

1.11.2020 alkaen palveluspaikan vastaama päivittäinen työmatkakustannus osoittamansa majoituksen kohdalla tulee olemaan yli kolmen kilometrin yhdensuuntaiselta kulkureitiltä.

Palveluspaikan tulee korvata velvolliselle paikallisliikennekuluista aiheutuneet kustannukset maksuttomien lomamatkojen osalta, jos matka matkakohdetta lähinnä sijaitsevalle liikennepysäkille ylittää kolmen kilometrin rajan. Palveluspaikka voi hakea Siviilipalveluskeskukselta korvausta velvolliselle maksetuista lomamatkoihin liittyvistä paikallisliikennekuluista ohjeiden mukaisesti puolivuosittain.

Matkakorvaus

Terveydenhuolto:

Siviilipalvelusvelvollisen ilmaiseen terveydenhuoltoon sisältyy palvelusaikana palveluksen suorittamiseksi välttämättömät lääkärinpalvelut ja lääkärin määräämä tarpeellinen hoito, esimerkiksi lääkkeet. Palveluspaikka on vastuussa velvollisen terveydenhuollosta työpalvelun aikana.  Siviilipalvelusvelvollisen terveystietoja voi käsitellä vain terveydenhuollon ammattilainen. Tämän takia ennen sitoumuksen tekoa palveluspaikan tulee sopia velvolliselle osoitetun terveydenhuoltopisteen kanssa lääkärintarkastuskortin säilyttämisestä ja käsittelystä.

Sitoumus työpalveluun ja terveydenhuolto 

Tietojenkäsittelysopimus käyttöön:

Palveluspaikkasopimuksissa otetaan käyttöön lakisääteinen tietojenkäsittelysopimus. Palveluspaikat sitoutuvat noudattamaan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Palveluspaikkaa sitoo laissa ja asetuksissa säädetyt voimassa olevat salassapito- ja vaitiolosäännökset sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskevat säännökset.

Palveluspaikaksi hakeutuminen

Tulorekisteri

Siviilipalvelusta suorittavan päivärahat tulee ilmoittaa tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen.

Päivärahat

GDPR-asetuksen piilottamaa sisältöä
Hyväksyttyäsi evästeet sivuston ulkopuolinen sisältö (esim. Youtube-videot ja Google Maps -kartat) ladataan sivulle