Valitse sivu

Korona-epidemian vuoksi useat alat mm. maatalous kärsivät työvoimapulasta. Keskusteluun on noussut kaiken saatavissa olevan työvoiman velvoittaminen uusiin työtehtäviin.

Siviilipalvelusta suorittavat siviilipalvelusvelvolliset on saatettu hahmottaa omana,  yhteiskunnallisissa tehtävissä liikuteltavana joukkona, jota on esitetty työvoimaksi monenlaisiin yhteiskunnan toimintojen kannalta tärkeisiin tehtäviin.

Tällä hetkellä siviilipalveluksen työpalvelusta suorittaa yli 900 siviilipalvelusvelvollista, kukin omassa palveluspaikassaan, johon heidät on Siviilipalveluskeskuksen antamalla määräyksellä osoitettu.

Palveluksessa olevat siviilipalvelusvelvolliset palvelevat oman koulutuksensa ja osaamisensa mukaisissa tehtävissä, turvaten osaltaan julkisen sektorin toimivuutta.

Siviilipalveluspaikat määräytyvät siviilipalveluslain mukaisesti ja ovat aina julkisen sektorin voittoa tuottamattomia organisaatioita. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071446#L2P8

Velvollisten siirtäminen uusiin työtehtäviin ei ole järkevää eikä lainsäädäntö sitä myöskään mahdollista.