Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Siviilipalveluskeskus vastaa siviilipalveluksen toimeenpanosta mm. määräämällä siviilipalvelusvelvolliset työpalvelukseen työpalvelupaikoiksi hyväksyttyihin palveluspaikkoihin.

Siviilipalvelusvelvollinen ei ole työ- eikä virkasuhteessa siviilipalvelupalveluspaikkaan, vaan hän on suorittamasta maanpuolustusvelvollisuuttaan. Mahdollinen työpaikkojen henkilöstön lomautus ei koske velvollista vaan palveluspaikan tulee osoittaa velvolliselle muita tehtäviä, joko palveluspaikalla tai etätyöskentelyn mahdollisuudet huomioiden. Palveluspaikka ei voi omalla ilmoituksellaan keskeyttää velvollisen palvelusta.

Tällä hetkellä Suomessa on siviilipalvelustaan suorittamassa 830 siviilipalvelusvelvollista.

 

Kuntasektorilla palveluksessa olevat velvolliset

Kuntasektorin palveluspaikat voivat ohjata siviilipalvelusvelvollisen palvelustehtävät kunnan tai kaupungin sisällä niihin paikkoihin tai yksiköihin, joissa velvollisen osaamisesta ja työpanoksesta on eniten hyötyä. Suuremmissa kaupungeissa on vakinaisen henkilöstön väliaikaiseen tehtävien siirtoon otettu käyttöön osaajapankkeja. Myös siviilipalvelustaan suorittavan tehtäviä ja työpistettä voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

Siviilipalveluskeskus kannustaa kuntia ja kaupunkeja kohdentamaan siviilipalvelusvelvollisen työtehtävät tarkoituksenmukaisesti ja jos mahdollista, luomaan uusia tarpeellisia tehtäviä esim. kotihoitoon tai ruokalähetysten toimittamiseen.

Tilapäisistä ja lyhytaikaisista palveluspaikkasiirroista ei tarvitse ilmoittaa Siviilipalveluskeskukseen.

 

Yhdistyksissä, järjestöissä, säätiöissä, seurakunnissa ja muissa julkisen sektorin palveluspaikoissa palveluksessa olevat velvolliset

Mikäli muissa julkisen sektorin palveluspaikoissa palveluksessa olevien siviilipalvelusvelvollisten palveluksen suorittaminen epidemian vuoksi vaarantuu, tulee palveluspaikan, yhteistyössä velvollisen kanssa, olla yhteydessä velvollisen tai palveluspaikan kotikuntaan ja tarjota siviilipalvelusvelvollisen työpanosta kunnan/kaupungin tehtäviin.

Tällaisissa tilanteissa Siviilipalveluskeskus tekee palveluspaikan esityksestä siviilipalveluslain 16§ mukaisen palveluspaikan siirron. Palveluspaikan muutoksista ilmoitetaan Siviilipalveluskeskukseen, keskuksen verkkosivuilta

www.siviilipalveluskeskus.fi löytyvän ohjeistuksen mukaan.

Siviilipalveluvelvollinen jatkaa palveluksen suorittamista uudessa palveluspaikassa. Palveluspaikan siirto voidaan toteuttaa myös määräaikaisena. Uusi palveluspaikka vastaa velvollisesta tulevista lakisääteisistä velvoitteista.

Tilanteessa, jossa siviilipalvelusvelvollinen haluaa itse hakeutua henkilökohtaiselle syylomalle, tulee palveluspaikan harkita loman mahdollisuus, palveluspaikan käytäntöjen mukaisesti. Palveluspaikka ei saa yksipuolisesti määrätä velvollista hakemaan HSL-tai HL-lomaa.

 

Siviilipalveluskeskus toivottaa kaikille velvollisille ja palveluspaikoille rauhallista ja turvallista joulunaikaa.

3.12.2020

Siviilipalveluskeskus