Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Valitse sivu
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide, jolla voidaan hillitä tartuntatautien leviämistä. Jos palveluspaikan henkilöstö asetetaan viranomaisen toimesta karanteeniin, koskee karanteeni myös siviilipalvelusvelvollista. Tartuntatautilääkärin määräämä karanteeni kestää 10 päivää. Jos palveluspaikan henkilöstö asetetaan karanteeniin tai henkilöstölle suositellaan etätyötä, tulisi myös siviilipalvelusvelvollisen kohdalla arvioida etätyön mahdollisuutta. Oireeton karanteeniin määrätty siviilipalvelusvelvollinen voi mahdollisuuksien mukaan tehdä kotoaan käsin palveluspaikan osoittamia tehtäviä.

Karanteeniaika luetaan palvelusajaksi ja palveluspaikalla säilyy vastuu siviilipalvelusvelvollisesta, ja päivä- ja ruokarahan (tai ruokailun järjestäminen) ja muiden etuuksien maksamista jatketaan normaalisti.

Siviilipalvelustaan suorittavat palvelusvelvolliset ovat epidemia-aikana palveluspaikan muuhun henkilöstöön verrattavassa asemassa. Siviilipalvelusvelvollinen jatkaa palveluksessa palveluspaikan osoittamissa tehtävissä.

Palvelustehtävät tai fyysinen palveluksen suorituspaikka voivat muuttua, eli palveluspaikka voi osoittaa velvollisen työskentelemään johonkin toiseen saman palveluspaikan yksikköön tai antaa muita kuin perehdytysvaiheessa sovittuja palvelustehtäviä.

Palveluspaikan sairauspoissaoloja koskevat ohjeet koskevat myös siviilipalvelusvelvollisia. Vähänkään oireisena ei saa tulla työhön/palvelukseen. Epidemia-aikana velvolliselta ei ole tarpeen vaatia todisteellista selvitystä poissaolosta jokaiselta poissaolopäivältä. Jos palveluspaikan toiminta oleellisesti keskeytyy, tulee palveluspaikan ensisijaisesti osoittaa siviilipalvelusvelvolliselle muita palvelustehtäviä, mahdollisesti muualta palveluspaikan organisaatiosta.

Lisätietoja karanteenista Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/karanteeni-eristys-ja-karanteenia-vastaavat-olosuhteet