etusivu :: Ajankohtaista :: Kilpailukykysopimuksen työajan pidennys ja siviilipalvelusvelvollinen
06.02.2017

Kilpailukykysopimuksen työajan pidennys ja siviilipalvelusvelvollinen

Siviilipalveluslain (1446/2007) 39 §:n 1 momentin mukaan siviilipalvelusvelvollisen on noudatettava siviilipalveluspaikan hänelle määräämää työaikaa. Säännöllinen työaika on vähintään 36 viikkotuntia ja enintään 40 viikkotuntia. Lain esitöiden (HE 140/2007) ja työ- ja elinkeinoministeriön Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskevan ohjeen mukaan (Ohje TEM/2313/00.05.02/2016) siviilipalvelusvelvollisen työajasta päättää siviilipalveluspaikka. Tarkoituksena on rinnastaa velvollisen työaika siviilipalveluspaikan samaa tai vastaavaa työtä tekevän työntekijän työaikaan.

Koska siviilipalvelusvelvollinen ei ole siviilipalveluspaikkaan työ- tai virkasuhteessa, ei siviilipalvelusvelvolliseen sovelleta miltään osin työ- tai virkaehtosopimuksia. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksesta työ- ja virkaehtosopimuksiin johdetut työajan pidennystä koskevat määräykset eivät tämän vuoksi koske siviilipalvelusvelvollisia. Edellä mainitusta huolimatta siviilipalveluspaikalla on laissa säädetty oikeus päättää siviilipalvelusvelvollisen työajasta laissa säädettyjen vähimmäis- ja enimmäisviikkotuntien rajoja noudattaen. Siviilipalvelusvelvollisen työaikaa määrättäessä on edelleen huomioitava, että tarkoituksena on varmistaa siviilipalvelusvelvollisen yhdenmukainen kohtelu ja rinnastaa velvollisen työaika siviilipalveluspaikan samaa tai vastaavaa työtä tekevän työntekijän työaikaan.


Lähettäjä
Elina Nordenswan
06.02.2017
Viimeksi muokattu
06.02.2017