Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Välj en sida
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Resor till och från utbildningsperioden

Resor till och från den kompletterande tjänstgöringen

 

Resplan:

 • Kom ihåg att uppdatera din e-postadress på Omasivari innan utbildningen börjar!
 • Du kommer att få en begäran om resplan i ditt e-postmeddelande cirka två veckor innan din kompletterande tjänstgöring börjar.
 • Skicka din resplan (tur-retur) senast en vecka innan din utbildningsperiod börjar till adressen som anges i e-postmeddelandet.

 

Biljetter:

 • Civiltjänstcentralen beställer, betalar och skickar de biljetter du behöver till dig.
 • Beställ tilläggsbiljetter, om du behöver fler biljetter än de två bifogade Matkahuolto – bussbiljetterna
 • Skriv ditt namn, din adress och tidpunkten för kompletterande utbildningen
 • Transportmedel och ursprung och destination
 • Avgångstid, datum. ___ / ____ vid _____
 • Civiltjänstcentralen kan inte beställa biljetter till lokaltrafikbussar och -tåg.

 

Om du behöver använda dig av lokaltrafik under din resa och enkelresan är över 3 km:

 • Betala biljetten själv och spara kvitton (moms andelen bör framgå).
 • Skicka din ansökan och kopia/bild på kvitton till adressen som anges i e-postmeddelandet.

Tilläggsuppgifter ger Kaisa Kurek kaisa.kurek@ely-keskus.fi

Användning av egen bil

Följande villkor bör uppfyllas för att få ersättning för användning av egen bil från och med 1.7.2022:

 • Resan är lång och kräver lång resetid.
 • Det finns inga allmänna kommunikationsmedel vid den aktuella tiden på dygnet.
 • Väntetiden mellan olika delsträckor ska vara minst 2 timmar.

Ersättning beviljas i regel endast för den delen av resan där allmänna kommunikationsmedel inte finns att tillgå d.v.s. till närmaste hållplats/trafikstation.

Du kan ansöka om ersättning för användning av egen bil om inga allmänna kommunikationsmedel finns att tillgå under resan mellan din hemort och Civiltjänstcentralen. Civiltjänstcentralen kan på basen av din utredning bevilja dig rätt att få ersättning för egen bil för hela resan.

Anvisning om civiltjänstgörares resor 3.1.2019